Bitcoin | 500 USD spadku w 20 minut | Trudna droga do 10 000 USD

Bitcoin odzyskał 20% od lokalnych minimów, zapukał ponownie do drzwi kluczowego oporu 10 000 USD, po czym o spadł 500 USD w ciągu 20 minut z ~ 9,750 USD do 9200 USD pociągając za sobą likwidację pozycji traderów o wartości ponad 25 milionów dolarów.

Ten ruch był 8 % odwrotem z wcześniej zaznaczonej obecności bitcoina na 10 0000 USD:

bitcoin 10 000 USD
wykres BTC USD od Trading View

Niewielu spodziewało się takiego rozwoju sytuacji.

Po przekroczeniu poziomu oporu 8000 USD i 9000 USD, analitycy byli przekonani, że BTC jest gotów przełamać kolejny z nich. Wczorajszy spadek (przynajmniej na razie) zdaje się zaprzeczać temu sentymentowi.

Według danych udostępnionych przez Skew.com, podczas ostatniego spadku zlikwidowane zostały długie pozycje na BitMEX o wartości około 28 milionów dolarów. Poziom likwidacji zwiększał się po mniejszych z nich – w wysokości 1-10 milionów dolarów likwidacji na godzinę w ciągu ostatnich dwóch dni, podczas gdy kurs BTC szedł do góry.

źródło: skew

Co na to analitycy?

Przeglądając wcześniejsze analizy trudno przyznać, że ten ruch ceny był do przewidzenia. Jeden z poważanych analityków pisał niedawno na Twitterze:

„Żadnych wybić w strukturze rynku według moich reguł dotyczących 1D. Blisko 8529 $, a 1D staje się niedźwiedzi, a pierwszy cel to 7,8 tys. $. Jeśli przebije 9,5 tys. USD, będę celować w nowe szczyty> 10,5 tys. USD”.

Krótko mówiąc, jeśli bitcoin zdoła utrzymać 9500 USD w znacznym przedziale czasowym (wykres dzienny +) po zrzucie 500 USD, struktura zwyżkowa kryptowaluty pozostanie nienaruszona.

Co więcej, analitycy są pewni, że długoterminowa perspektywa bitcoina pozostaje optymistyczna. Zobaczcie, co na ten temat sytuacji na bitcoinie na chwilę przed ostatnim dumpem mówili analitycy Bithub – Jurek S. i Stokarz:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze