Bitcoin | Teraz albo nigdy?

„Cierpliwość jest gorzka, ale jej owoce są słodkie.”

Poniższy artykuł jest tłumaczeniem opracowania autorstwa Maxa Mittelstaedta, pt. How Bitcoin rewires your Brain: Bitcoin and Time Preference.

Preferencja czasowa

Ponieważ przyszłość jest niepewna, teraźniejszość uważana jest za bardziej wartościową. Satysfakcja odczuwana „tu i teraz” ma duże znaczenie. Preferencja czasowa odnosi się do wyceny teraźniejszości względem przyszłości. Tak czy inaczej ważne jest, aby dokonując inwestycji myśleć o niej w pewnej perspektywie czasowej.

„W świetle znaczenia orientacji długoterminowej dla tworzenia kapitału ludzkiego i fizycznego, postępu technologicznego i wzrostu gospodarczego, preferencja czasowa była powszechnie uważana za fundamentalny element w tworzeniu bogactwa narodów”. – Oded Galor i Ömer Özak

We współczesnym społeczeństwie koncentracja na perspektywie długoterminowej jest kluczem do dobrobytu. Należy wdrożyć podejście długoterminowe, które można opisać mianem niskich preferencji czasowych (low-time). Preferencje czasowe to dyscyplina skupiania się na przyszłości poprzez oszczędne życie teraźniejszością. Preferencja wysoka (high-time) oznaczałaby, że chcesz mieć wszystko natychmiast, już teraz. Preferencje low-time odsuwają moment gratyfikacji w czasie.

Dobrym przykładem preferencji czasowej jest test marshmallow.

Eksperyment z marshmallow Uniwersytetu Stanforda był badaniem opóźnionej gratyfikacji, przeprowadzonym w latach 60-tych XX wieku przez psychologa Waltera Mischela. W badaniu zaoferowano dzieciom wybór między jedną małą, ale natychmiastową nagrodą lub dwiema małymi nagrodami pod warunkiem, że gratyfikacja zostanie odłożona w czasie. W tym czasie prowadzący badanie wychodził z pokoju na około 15 minut, po czym wracał. Nagrodą była albo pianka marshmallow, albo paluszek precla, w zależności od upodobań dziecka. Naukowcy odkryli, że dzieci, które były w stanie dłużej czekać na preferowane nagrody, miały zwykle lepsze wyniki życiowe, mierzone wynikami SAT, poziomem wykształcenia, wskaźnikiem masy ciała (BMI) i innymi wskaźnikami.”https://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_marshmallow_experiment#Stanford_marshmallow_experiment

„Te 4-letnie dzieci, które opóźniały gratyfikację w określonej sytuacji laboratoryjnej, rozwinęły się w bardziej kompetentnych poznawczo i społecznie nastolatków, osiągając wyższe wyniki w nauce i radząc sobie lepiej z frustracją i stresem. Eksperymenty w tym samym programie badawczym zidentyfikowały również specyficzne procesy poznawcze, które umożliwiają skuteczną samoregulację na wczesnym etapie rozwoju.” – W Mischel, Y Shoda, MI Rodriguez [w:] Opóźnienie gratyfikacji u dzieci (1989)

Nie jest tak łatwo wyczarować hipotetyczną, przyszłą rzeczywistość, która ma takie samo namacalne znaczenie, jak coś rzeczywistego, znajdującego tuż przed tobą, więc jest to niesamowite, że ludzie są w stanie tego dokonać.” – Jordan Peterson

Wysoka preferencja czasowa = Daj mi wszystko teraz

Niska preferencja czasowa = Będę oszczędzać i inwestować, aby mieć więcej w przyszłości

preferencje czasowe

Istnieje wiele przykładów sytuacji, w których niska preferencja czasowa doprowadziła do powstania nowych technologii, wartościowych firm lub pomników dziedzictwa kulturowego. Postęp wymaga akumulacji kapitału, długoterminowych celów i planowania zorientowanego na przyszłość. Budowa Tunelu Eupalinosa, prawdopodobnie najstarszego akweduktu na świecie, trwała 10 lat. Budowa stropu Kaplicy Sykstyńskiej trwał 4 lata. Zobaczmy, jak to było w przypadku kilku cudów świata:

· Taj Mahal – 17 lat

· Petra – rozwijana przez wieki

· Machu Piccu – około 100 lat

· Koloseum -8 lat

· Wielki Mur Chiński – 2000 lat

· Kompleks piramid w Gizie – 120 lat (jedna piramida ok. 20 lat)

„Jak można zauważyć, cywilizacje wymagają niskich preferencji czasowych. Muszą oszczędzać kapitał i planować na przyszłość. W miarę upływu czasu, wielka Idea zaczyna się wyłaniać w coraz bardziej wyartykułowanej formie. Idea stanowi sens głębszej historii. To morał tej historii. Udana ofiara.” – Jordan Peterson

Jaki jest problem z pieniądzem fiducjarnym?

Pieniądze FIAT nie przechodzą testu opóźnionej gratyfikacji. Wszystko nastawione jest na teraźniejszą, natychmiastową konsumpcję. Dlaczego tak jest? Przyczyna leży w konstrukcji pieniądza papierowego, jego nieograniczonego dodruku i wynikającej z tego inflacji.

Dzisiejsze pieniądze fiducjarne nie mają żadnego pokrycia. Waluta istnieje tylko dlatego, że kontroluje ją państwo, a ludność jej ufa. Każdy obywatel odczuwa teraz konsekwencje drukowania pieniędzy. Siła nabywcza dolara stale spada. Myślisz może, że dolar jest lepszy niż bitcoin, ponieważ jest stabilny i mniej zmienny. Statystyki pokazują jednak, że dolar wydaje się stabilny tylko przez krótki czas. Na dłuższą metę waluty fiducjarne są bardzo niestabilne, z ciągłym trendem spadkowym.

dewaluacja dolara
źródło: visualcapitalist

Rynek zalewany jest nowymi pieniędzmi, ponieważ łatwo je tworzyć i dowolnie rozpowszechniać. Nie ma górnej granicy podaży pieniądza. Inflacja niszczy siłę nabywczą ludności. Równolegle ze wzrostem cen, kupowanie tych samych towarów pochłania coraz więcej pieniędzy.

cpi
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI)

Tak więc istnieją czynniki, które zniechęcają ludzi do oszczędzania. Jeśli chcesz zaoszczędzić 1000 dolarów, w przyszłym roku ta sama kwota będzie w ujęciu realnym warta 960 dolarów z powodu inflacji. Do czego to zachęca?

Zachęca to do wydawania i stawiania konsumpcji na pierwszym miejscu ponad długoterminowymi celami finansowymi. Pieniądze są zjadane przez inflację, a Ty masz motywację do ich wydania. W konsekwencji system FIAT manipuluje ludźmi za pomocą konsumpcjonizmu, uzależnień i zadłużenia. Poniższa grafika przedstawia dług Amerykanów:

dług prywatny usa
Zadłużenie prywatne w USA


„W badaniu z 2011 r. („The New Science Behind Your Sending Addiction”) naukowcy testowali, czy ludzie chętnie wybieraliby między natychmiastową a opóźnioną gratyfikacją, oferując im określoną kwotę (hipotetycznych) pieniędzy, które mogliby otrzymać tu i teraz lub więcej, jeżeli byliby skłonni zaczekać przez miesiąc. Wyniki sugerowały, że gotowość do opóźnienia gratyfikacji zależała od oferowanej kwoty pieniędzy.” https://en.wikipedia.org/wiki/Delayed_gratification

USD nie oferuje żadnego zwrotu w przyszłości. Oszczędzanie USD to pewna strata i nie stanowi zachęty do skupiania się na oszczędzaniu na przyszłość.

baza monetarna
Baza monetarna USD, ogółem

Całkowita baza monetarna wzrosła od stycznia 2021 r. z 3,4 bln USD do 6 bln USD, przy czym w samym 2020 r. wydrukowano 22% wszystkich dolarów, które znajdują się aktualnie w obiegu. Znana również jako M0, baza monetarna gospodarki obejmuje wszystkie fizyczne banknoty i monety w obiegu oraz rezerwy bankowe utrzymywane przez bank centralny. W systemie FIAT nagroda za oszczędność wynosi zero, ponieważ podaż pieniądza jest coraz większa. Niskie stopy procentowe i inflacja zmuszają oszczędzających do (krótkoterminowego) ryzyka w celu uzyskania zwrotu. Może to prowadzić do błędnych inwestycji i spekulacyjnego entuzjazmu na rynkach finansowych.

„Im wyższa nagroda za inwestycję, tym bardziej satysfakcjonujące jest doświadczenie z opóźnioną gratyfikacją (odzwierciedlającą się wyższymi dochodami i sukcesem reprodukcyjnym) […]. Badania sugerują, że większe nagrody za opóźnioną gratyfikację wzmacniają zdolność do jeszcze większego opóźnienia gratyfikacji.” – Oded Galor i Ömer Özak

W czym pomaga Bitcoin?

Bitcoin pomaga odroczyć gratyfikację. Ta opóźniona gratyfikacja opisuje proces, który przechodzi podmiot, gdy opiera się pokusie natychmiastowej nagrody, preferując odebranie jej w późniejszym terminie.

W kontekście Bitcoina, warto być zorientowanym na jego przyszłość. Bitcoin zachęca do zachowań o niskich preferencjach czasowych, takich jak inwestowanie w edukację, rodzinę i rozwój cywilizacji.

Omówmy pokrótce kilka ważnych punktów:

  • 21 milionów bitcoinów: Stała podaż, która nie jest zależna od popytu. Bitcoin jest pierwszym rzadkim aktywem cyfrowym. Podaż pieniądza jest w przypadku BTC całkowicie nieelastyczna. Cena bitcoina nie wpływa na wydobycie (tak byłoby w przypadku innych towarów lub aktywów. Możesz wyprodukować więcej ropy lub wyemitować więcej akcji). Stopa inflacji jest bardzo niska i wynosi 1,75% (złoto ma inflację 1,8%). Ale w przeciwieństwie do złota czy FIAT, maksymalna podaż bitcoina jest nam znana.
  • Bitcoin rośnie średnio 142% rocznie. Kryptowalucie zajęło tylko 12 lat, aby osiągnąć kapitalizację rynkową w wysokości 1 biliona dolarów (Google i Amazon zajęło to około dwa razy dłużej). Bitcoin zachowuje swoją wartość w dłuższej perspektywie czasowej, co usprawnia planowanie na przyszłość. Do tej pory BTC poruszał się cyklicznie. Każdy, kto trzymał BTC przez ponad 4 lata, osiągnął dobry zwrot.
  • Bitcoin jest zoptymalizowany pod względem bezpieczeństwa. Blockchain Bitcoina jest na tyle mały, że każdy może uruchomić pełny węzeł. Obecnie istnieje ponad 10 000 węzłów. Co więcej, wydobycie bitcoinów jest zdywersyfikowane w ramach wielu destynacji, a hash rate jest wystarczająco duży. Bitcoin jest siecią zdecentralizowaną – nie ma centralnej tożsamości odpowiedzialnej za sieć.

Ważne jest, aby zrozumieć Bitcoin i technologię, która za nim stoi. Jeśli kupisz BTC, ponieważ po prostu chcesz się na nim wzbogacić, nic nie zmieni się w Twoich preferencjach czasowych. Będziesz mieć nadzieję, że cena wzrośnie. Dlatego ważne jest, aby nie kupować aktywa o symbolu BTC, ale technologię Bitcoin. Jeśli rozumiesz Bitcoin jako nowoczesną technologię, wyzwolisz się spod wpływu zmienności. Bitcoin jest idealnym cyfrowym złotem i store of value.

Nadszedł czas, aby odpuścić i poświęcić to, kim jesteś, dla tego, kim mógłbyś się stać. Sam musisz zdecydować, czy chcesz w przyszłości zainwestować w lepszą wersję siebie. Bitcoin to tylko narzędzie, które pomoże Ci osiągnąć ten cel. Standard Bitcoina przeprogramowuje twój mózg, aby preferował zachowanie preferencji o niskim czasie.

Potrafię przeczekać i brzmi to szalenie, ale jedynym sposobem, w jaki udało mi się pogodzić ze zmiennością i mieć rzeczywistą strategię, która pomaga mi w tym sposobie myślenia, to powiedzienie samemu sobie: „Przekażę wszystkie moje bitcoiny moim wnukom.”https://twitter.com/APompliano

***

źródło tłumaczenia: link

Może Cię zainteresować:

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze