Bitcoin | Niedźwiedzie mogły nie skończyć jeszcze obiadu…

Dane z platform analitycznych on-chain CryptoQuant i Glassnode pokazują, że wpływy BTC na giełdy osiągnęły wczoraj rekordowy poziom.

Prawie 30 000 BTC trafiło na giełdy. Bitcoin w tarapatach?

Bitcoin ugiął się w tym tygodniu pod silną presją ze strony niedźwiedzi. Wpłynęło na to kilka czynników.

Tesla wycofała się z honorowania płatności w BTC. Pojawiły się też pogłoski o domniemanym dochodzeniu, które miałyby prowadzić amerykańskie organy regulacyjne względem giełdy Binance. To wystarczyło, aby kurs BTC/USD spadł do 46 000 USD, zanim zdołał się ustabilizować na obecnym poziomie ok. 50 000 USD za cyfrową monetę.

Nie jest aż tak źle?

Dane śledzenia zachowań uczestników rynku ujawniają skalę wyprzedaży i sugerują, że w obliczu ostatnich zawirowań, bitcoin nie wypadł aż tak źle.

poziom wpływów na giełdy osiągnął w czwartek 30 000 BTC (1,47 miliarda dolarów), podczas gdy likwidacji poddano środki o wartości około 200 milionów dolarów w ciągu zaledwie jednego, dziesięciominutowego okresu, stanowiącego interwał największej zmienności cen.

bitcoin wpływy na giełdy
wpływy netto na giełdy bitcoin; źródło: Twitter

„Wczoraj był największy dzień napływu walut od marcowego krachu w zeszłym roku”podsumował dziś analityk William Clemente.

„Biorąc pod uwagę to i 200 milionów dolarów likwidacji w ciągu 10 minut, BTC radziło sobie bardzo dobrze”.

Niedźwiedzie mogły nie skończyć jeszcze obiadu…

Wpływy na giełdy odzwierciedlają chęć sprzedaży BTC w krótkim czasie czasu. Niektórzy mogą nie pozbywać się swoich aktywów w zamian za gotówkę. Zajmują raczej pozycje w stablecoinach, a następnie odkupują kryptowalutę, gdy tylko cena się ustabilizuje. W związku z tym, poziom odpływów środków z giełd może zacząć niebawem rosnąć. Spanikowani inwestorzy dołączają do tych, którzy „kupują w dołku”.

Dyrektor generalny CryptoQuant, Ki Young Ju, podkreślił, że wieloryby nadal wysyłają monety na giełdy częściej niż zwykle. Ma to być według niego potencjalna oznaka tego, że faza niedźwiedzia jeszcze się nie skończyła na dobre.

„Jeśli jesteś inwestorem na instrumentach pochodnych, bądź ostrożny na krótką metę. (Mówiąc względnie) wieloryby deponują $ BTC na giełdach”poinformował swoich obserwatorów na Twitterze.

źródło: Twitter

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze