Bitcoin: Narodowy Bank Ukrainy o statusie waluty

Narodowy Bank Ukrainy wydał komunikat dotyczący kryptowalut, a w szczególności Bitcoina. Komunikat wydano w związku z aresztowaniami osób nielegalnie kopiących kryptowaluty. Stanowisko Banku jest jednoznaczne – na terenie Ukrainy jedyną walutą pozostaje hrywna ukraińska (UAH).

W ostatnim czasie coraz więcej banków centralnych krajów odnosi się do kryptowalut i Bitcoina. W pewnej mierze jest to podyktowane rosnącą popularnością kryptowalut i ceną Bitcoina. Ta ustanowiła kolejny rekord – $4430 na giełdzie Bitfinex. Obecnie jednak cena spadła do poziomu tuż poniżej $4000. Nie tak dawno Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegały przed kryptowalutami, a konkretniej ryzykami jakie wiążą się z inwestowaniem w nie. Wkrótce również Narodowy Bank Czeski wydał komunikat zatytułowany: „Nie bójcie się Bitcoina„. Choć tytuł może napawać optymizmem to jednak słowa te padły w kontekście obaw części obywateli, iż Bitcoin może zastąpić waluty narodowe. Bank centralny uspokaja, iż nie należy się tego obawiać.

Obecnie zaś Narodowy Bank Ukrainy zabiera głos w sprawie kryptowalut i Bitcoina. Ma to miejsce wkrótce po aresztowaniach kilku osób, które wykorzystywały nieużywany basen na terenie jednego z ukraińskich instytutów do kopania kryptowalut. Według tamtejszych służb w basenie znaleziono ponad 200 komputerów, które służyły do tego procederu. W komunikacie Banku można przeczytać:

W wielu krajach Bitcoin jest definiowany w różny sposób: jako waluta wirtualna, pieniądz zastępczy, wartość niematerialna, towary wirtualne, itp. Bank Narodowy Ukrainy nie popiera żadnej z tych definicji. By wypracować wspólne stanowisko co do statusu prawnego Bitcoina Bank rozpoczął rozmowy na ten temat z Ministerstwem Finansów, Urzedem Skarbowym, Służbą Nadzoru Finansowego, Narodową Komisją Giełd i Papierów Wartościowych oraz Krajową Komisją ds. regulacji rynków finansowych.

bitcoin ukraina

W komunikacie Narodowy Bank Ukrainy przytoczył różne kraje i różne modele dotyczące regulacji i definicji Bitcoina. Bank zwraca uwagę na brak takiej definicji w systemie ukraińskim, które po części wynika właśnie z owej różnorodności. NBU podkreśla również, iż na terenie Ukrainy funkcjonuje tylko jedna waluta i jest nią hrywna ukraińska. Żaden inny środek nie może być używany do płatności. Stanowisko NBU nie powinno być zaskoczeniem, ale pocieszający jest fakt rozpoczęcia rozmów w celu uregulowania prawnej sytuacji Bitcoina i innych kryptowalut.

MW.

Komentarze