Bitcoin | Najsilniejszy sygnał zwyżkowy na rynku

5 026

Ki Young Ju, dyrektor generalny firmy analitycznej CrypotQuant, wierzy, iż masowe odpływy z Coinbase o wartości ponad 500 milionów dolarów w bitcoinach, są obecnie „najsilniejszym sygnałem zwyżkowym” na rynku.

Ju ujawnił, że ponad 15 000 BTC zostało przeniesionych z Coinbase i trafiło do portfeli powierniczych, które zawierają tylko bieżące transakcje. Miałoby to sugerować, że duzi inwestorzy gromadzą kryptowalutę po zakupie w ramach transakcji pozagiełdowych (OTC).

Instytucjonalna presja

Ki Young Ju wskazał ponadto, że patrząc na transakcje, w ramach których zostały wniesione środki, jasne jest, że nie były to transakcje wewnętrzne, czy nie były to okrągłe liczby, ale konkretne kwoty. Co więcej, zostały one podzielone na kilka portfeli, co „zwiększa koszty bezpieczeństwa”, a Coinbase Custody jest zintegrowany z platformami OTC.

Na początku tego roku CryptoQuant zauważył kilka dużych transakcji wychodzących z Coinbase na krótko przed tym, jak cena bitcoina osiągnęła nowy rekord wszech czasów blisko 42 000 USD. Uważa się, że popyt ze strony inwestorów instytucjonalnych na Coinbase jest tak duży, że może mieć wpływ na dalszą presję kupna bądź sprzedaży.

Jeśli premia na Coinbase spadnie lub zniknie, będzie to oznaczać, że inwestorzy instytucjonalni i inni duzi gracze nie gromadzą już w dużym stopniu BTC, a presja kupna znacznie spadła. Jeśli wzrośnie, może to oznaczać, że inwestorzy instytucjonalni i inni duzi gracze kupują bitcoiny.

Podaż, która goni popyt

Jeśli są to rzeczywiście instytucje kupujące BTC, wolumen jest godny uwagi, ponieważ od czasu majowego halvingu, tempo nowych BTC wchodzących na rynek uległo spowolnieniu. Szacuje się, że górnicy nie wydobywają wystarczająco dużo, aby pokryć te duże wypływy.

Ponieważ pojawia się zbyt mało monet, aby nadążyć za popytem, niektórzy analitycy uważają, że ograniczenie podaży doprowadzi do dalszych wzrostów cen. Popyt instytucjonalny na flagową kryptowalutę rośnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy w ogromnym tempie . Zakupowym liderem pozostaje MicroStrategy z 70 470 BTC kupionymi za 1,135 mld USD. Ich bitcoinowe portfolio jest obecnie warte ponad 2,3 miliarda dolarów.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze