Bitcoin może wzrosnąć już jutro! | Mit korelacji BTC i S&P 500 i inspirujące video

Założyciel Quantum Economics Mati Greenspan twierdzi, że podczas pandemii istniała jedynie „luźna korelacja” między rynkami kryptowalut a indeksem S&P 500. Czy wraz z jutrzejszym uruchomieniem kolejnej rundy pakietu stymulacyjnego w USA bitcoin zaliczy kolejne wzrosty?

W biuletynie Quantum Economics z 5 sierpnia Greenspan napisał, że Bitcoin (BTC) i kryptowaluty „mogą ponownie domagać się niezależności od tradycyjnych rynków”. Analityk dodał również, że nawet na wczesnych etapach pandemii COVID-19 – mniej więcej od marca do maja – rynki nigdy nie były bardziej niż „luźno skorelowane”.

Poniższy wykres przedstawia korelację Bitcoina z indeksem S&P 500 w zakresie od 1 (korelacja doskonała) do -1 (korelacja odwrotna).

korelacja BTC i S&P 500
korelacja BTC i S&P 500; źródło: Mati Greenspan

„Na początku tego roku, korelacja pikowała do 0,6 z powodu wczesnej wyprzedaży wielu aktywów w wyniku pandemii” – stwierdził Greenspan. „Jednak do tej pory znowu jesteśmy poniżej 0,2, co w zasadzie oznacza, że ​​korelacja ta zniknęła z dnia na dzień”.

Drugi pakiet stymulacyjny w USA już jutro! Czy kurs bitcoina ponownie wzrośnie?

Pomimo tych pozornie rozbieżnych trendów rynkowych, Greenspan potwierdził, że istnieje co najmniej jeden wspólny czynnik napędzający zarówno aktywa giełdowe, jak i cyfrowe. Jest nim Rezerwa Federalna (Fed).

„W okresach, kiedy Fed drukuje pieniądze, posyła ceny w górę na wszystkich rynkach”

Bieg byka

W wywiadzie z 2 sierpnia Greenspan mówił, że ​​jego zdaniem że ​​„hossa powróciła”. Nieco wcześniej, bo 22 lipca, współzałożyciel giełdy kryptowalut Gemini, Tyler Winklevoss, oświadczył, że Fed kontynuuje „przygotowywanie sceny dla kolejnej hossy Bitcoina”, uruchamiając kolejne środki stymulacyjne.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji bitcoin znajduje się na poziome ok. 11 586 USD. Oznacza to nieco ponad 3% wzrostu w ciągu ostatnich 24 godzin:

bitcoin wykres  BTC USD od TradingView
wykres BTC USD od TradingView

W tej chwili na wykresie bitcoina widzimy niejako oczekiwanie, swoisty „odpoczynek” ceny po ostatnich wzrostach. Czy jutrzejsze ogłoszenie uruchomienia kolejnego pakietu stymulacyjnego w USA doda BTC więcej paliwa?

Demokraci domagają się pakietu o wartości 3,4 biliona dolarów, podczas gdy Republikanie opowiadają się za pakietem wartym 1 bilion dolarów.

Pytanie, na co Amerykanie zdecydują się wydać te pieniądze…

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze