Bitcoin | 12 000 000% wzrostu BTC to przypadek?

Od momentu powstania sieci Bitcoin, wartość największej kryptowaluty na świecie wzrosła o 12 milionów procent. Osoby spoza branży mogą być zaskoczone taką skalą wzrostu. Można zastanawiać się, czy nie jest to jedynie dziełem przypadku…

wykres BTC
wykres BTC USD od TradingView

W perspektywie krótkoterminowej, cena kryptowaluty może wyglądać nie za dobrze. W tym kontekście warto wziąć pod uwagę jej odwrotną korelację z indeksem dolara i niezaprzeczalną korelację z giełdą w USA.

Banki centralne na całym świecie interweniują w naturalny przepływ cykli gospodarczych. Skutkiem tego jest szalejąca inflacja. Pomaga to nie tylko giełdzie, ale – paradoksalnie – także Bitcoinowi.

Fundamenty Bitcoina

Istnieje wiele powodów, dla których w dłuższej perspektywie cena i podstawy Bitcoina wyglądają optymistycznie. Oto kilka z nich…

Współczynnik SOPR
bitcoin sopr ratio
źródło: Glassnode

Spent Output Profit Ration mierzy, czy hodlerzy BTC osiągają zysk. Oblicza się go, dzieląc cenę po której sprzedano przez cenę, po której kupiono cyfrowe monety. Gdy SOPR> 1, oznacza to, że właściciele BTC są in profit w momencie transakcji; w przeciwnym razie mają stratę. Aktualnie SOPR jest znacznie powyżej 1.

Hodlerzy Bitcoin
adresy bitcoin
źródło: Glassnode

Liczba hodlerów, posiadających więcej niż 1 BTC wzrosła w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Biorąc pod uwagę wielokrotne spadki bitcoina poniżej 10 000 USD i niemal natychmiastowe próby odzyskania możemy stwierdzić, że BTC jest nad wyraz płynny.

Rosnąca liczba hodlerów , którzy gromadzą BTC w połączeniu z SOPR większym niż 1 jasno pokazuje, że Bitcoin – jako sieć – nieprzerwanie rośnie w siłę.

Szerszy obraz

bitcoin teskl amazon
źródło: TradingView

Załączony wykres przedstawia wyniki aktywów, takich jak Google, Amazon, Microsoft, Square, Tesla, Ark Invest i inne fundusze ETF. Jak widać, Bitcoin jest zwycięzcą i żaden zasób go nie przewyższa. W rzeczywistości nic zasób nawet się do niego nie zbliża.

To tylko pokazuje, czego możemy się spodziewać po Bitcoinie, zwłaszcza przy obecnych poziomach inflacji. Czy może to świadczyć o tym, że hiperbitcoinizacja i BTC w postaci sześciocyfrowej to tylko kwestia czasu?

Od Redakcji

Bithub Flesz już na naszym kanale YouTube. Zapraszamy codziennie o 19:00 na skrót najważniejszych wydarzeń dnia z branży kryptowalut i finansów, komentarze i rozważania na temat tego, co może przynieść kolejny dzień! Program prowadzi Bitcoin Feniks.

Zobacz ostatni odcinek:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze