Zabezpiecza się przed spadkiem BTC w niezwykły sposób | Jak to robi?

Governance token LINK jako kozioł ofiarny dla traderów bitcoina? Pewien trader zabezpiecza się przed spadkiem BTC w dość niecodzienny sposób. Zobaczcie, o co chodzi…

Pewien trader stwierdził, że wykorzystuje aktywo zdecentralizowanych finansów jako zabezpieczenie przed potencjalnym spadkiem ceny bitcoina. Mówiąc prościej, jeśli cena BTC miałaby osiągnąć poziom powyżej 13 000 USD, wówczas trader może chcieć utrzymać topową kryptowalutę, używając innych altcoinów, aby pokryć przyszłe straty wynikające z ewentualnej korekty.

Niecodzienna strategia zabezpieczenia przed spadkiem ceny BTC

Osią strategii jest LINK, szósty co do wielkości zasób cyfrowy pod względem kapitalizacji rynkowej, który w bieżącym roku notuje wzrost o 560 procent. Wspomniany trader przyznał, że chce otworzyć pozycję short o wysokim współczynniku R/R przed prawdopodobnym, jego zdaniem, szczytem wyceny bitcoina.

Czym jest short hedge?

Short Hedge odnosi się do strategii handlowej, w której trader zajmuje krótką pozycję (short) w aktywach, w których zdążył już zająć pozycję długą (long). Chociaż Flood nie przyznał wprost, że zamierza longować Chainlink może się wydawać, że zamierza grać jednocześnie jednym zasobem przeciwko drugiemu.

O czym to świadczy? Może to wskazywać na gotowość tradera do dalszego trzymania BTC. Co istotne, wraz ze wzrostem ceny BTC, rośnie także wskaźnik dominacji bitcoina. W ostatnim czasie wzrósł on z 57,21% (31 sierpnia) do aktualnej wartości 62,69%. Pokazuje to, że Bitcoin wysysa coraz więcej kapitału z rynku altcoinów.

To dodatkowo może wyjaśniać nastawienie tradera na shortowanie LINK-a w celu utrzymania w ryzach swojej pozycji w BTC. Póki co jednak, Flood nie ujawnił Npoziomu docelowego shorta, na którym odkupiłby tokeny LINK po niższej cenie.

Flood dopisał dziś rano lakoniczny komunikat, w którym stwierdził, że wyszedł ze swojej „krótkiej pozycji na Chainlink” z 1,5-procentowym zyskiem. Dodał, że jego zdaniem „Bitcoin teleportuje się w górę”.

Dodajmy, że komentatorzy nie pozostawili na powyższej strategii suchej nitki. Jaka jest Twoje opinia na ten temat?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze