Tokeny niczym wulkan | Nawet 6530% wzrostu w ciągu 7 dni

Pewne zdające się pozostawać dotąd w uśpieniu tokeny odnotowały nagłe, tygodniowe skoki ceny, wahające się w przedziale między 3000% do 6500%. Dlaczego tak się stało?

Karma: 6530% wzrostu w ciągu 7 dni

Karma (KARMA) to projekt mediów społecznościowych, który pierwotnie został uruchomiony na blockchainie EOS jeszcze w 2018 roku. W ciągu ostatnich siedmiu dni wartość Karmy w dolarach wzrosła o 6530%. Cena tokena poszybowała w górę z poziomu 0,000464 do 0,030767 USD, po czym załamała się z powrotem w dół:

karma tokeny
wykres kursu Karma (KARMA) za ostatnie 7 dni; źródło: CoinMarketCap

Wolumen handlu KARMA wzrósł o 35 400% w tym samym okresie. Z tygodniowego minimum na poziomie 2 USD, wolumen handlu wzrósł dzisiaj do niesamowitego poziomu 710 USD.

Między 2018 a 2020 rokiem token stracił ponad 99% swojej wartości. 2020 to także ostatni rok, w którym po raz ostatni obserwowano jakąkolwiek aktywność z konta projektu na Twitterze. Na kanale Karmy w Telegramie pojawiło się kilka mniej istotnych wzmianek. Zespół deweloperski nie podawał jednak w ostatnich dniach żadnych informacji, które mogłyby wpłynąć na podwyżkę wyceny Karmy.

W 2019 roku Karma przeniosła się z blockchaina EOS do WAX. Ostatnie ogłoszenie w mediach społecznościowych dotyczy integracji tokena z portfelem WAX w chmurze. Sam WAX (WAXP) zyskał 348% tylko w ciągu ostatniego miesiąca, z powodzeniem unosząc się na falii manii NFT.

Nestree (EGG): 3018% wzrostu w ciągu ostatnich 7 dni

Inny przebudzony altcoin bieżącego tygodnia, Nestree (EGG), odnotował wzrost o 3018% w ciągu ostatnich siedmiu dni, wznosząc się z 0,005511 do 0,171872 USD. Ponad połowa tego wzrostu wystąpiła w ramach pięciominutowego okna czasowego dokładnie dzisiaj rano, co może wskazywać na mało naturalną naturę tego ruchu. Ponad 96% obrotu tokena o wartości 7 milionów USD pochodziło z południowokoreańskiej giełdy Bithumb, gdzie dominowały transakcje w parze z koreańskim wonem.

tokeny nestree egg
kurs Nestree (EGG); źródło: CoinMarketCap

Nestree wystartowało w 2019 roku. Projekt przedstawia się jako komunikator blockchain działający w oparciu o wykorzystanie mechanizmu nagród. Konto projektu na Twitterze stawało się z czasem coraz mniej aktywne. W 2020 r. pojawiły się dosłownie 4 wpisy, w 2021 roku – jak dotychczas – zaledwie jeden. Ostatnie ogłoszenie było bardzo krótkim „planem działania”, który zawierał szczegóły dotyczące rozwoju witryny e-commerce.

W sklepie Google Pla zostało zarejestrowanych ponad 10 000 instalacji aplikacji Nestree. W sekcji recenzji można wyczytać, że do rejestracji wymagane są pewne dane osobowe, w tym numer telefonu komórkowego. Jeden z recenzentów zauważył: „Jest to sprzeczne z duchem aplikacji do czatu opartych na łańcuchu bloków”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze