Ethereum walczy o 500 USD | Nigdy wcześniej nie było tyle longów ETH na Bitfinex!

Ethereum i cały rynek kryptowalut trwał, jeszcze do niedawna, w przedłużającej się konsolidacji. Presja sprzedażowa obserwowana w okolicach 480 dolarów okazała się dość znacząca i wielokrotnie spowalniała momentum czołowego altcoina. Poziom 470 USD od dawna stanowi najsilniejszy opór w tym regionie, jako że byki przetransponowały go na wsparcie.

wykres ethereum
ETH/ USD wykres 1H z 20-11-2020, godz. 6:00; źródło TradingView

Dokąd zmierza Ethereum? 500 USD jeszcze dzisiaj?

Tam, gdzie następne trendy rynkowe zaniosą ETH, będą zależeć w dużej mierze od sytuacji na bitcoinie. To właśnie „król kryptowalut” zwyczajowo nadaje impet wszelkim altcoinowym rajdom.

Wydaje się, że zdecydowana część inwestorów oczekuje wzrostu wartości Ethereum. Liczba pozycji długich ETH na Bitfinex osiągnęła właśnie swoje nowe, historyczne maksimum.

Jeszcze kilka godzin temu kurs Ethereum spadał o nieco poniżej 1% przy obecnej cenie 475 USD. To jest miejsce, w którym handlowano przez ostatnie kilka dni. Od tego momentu cena wzrosła i można odnieść wrażenie, że 500 USD bynajmniej nie jest poza zasięgiem ręki.

To, czy kupujący będą w stanie utrzymać się powyżej tej ceny i na dobre przełamać opór na poziomie 480 USD, może zapewnić wgląd w to, czy ruch powyżej 500 USD jest pewny czy też nie.

Każdy dalszy ciąg notowań poniżej tego poziomu może być poważnym znakiem zapytania dla perspektyw kontynuacji wzrostów.

Liczba otwartych pozycji long na Ethereum bije nowe rekordy wszech czasów na Bitfinex

Inwestorzy nie wydają się sądzić, że niepewność co do dalszych wzrostów Ethereum będzie utrzymywała się zbyt długo.

Jeden z analityków mówił o tym trendzie w niedawnym tweecie, zauważając, że byki wydają się „przedłużać swoje długie pozycjame”. Może to oznaczać, nie mniej, nie więcej, jak chęć zwiększania wykorzystanie depozytu zabezpieczającego w kierunku zwiększenia wielkości pozycji.

„ETH zwiększa wymiar pozycji długich na Bitfinex, patrząc na to… nowe ATH […]”, zauważył jeden z analityków.

ethereum pozycje długie
źródło: tutaj

W przypadku spadku ETH, może to stworzyć ryzyko kaskady likwidacyjnej. Bitcoinowe RSI zdaje się w tej chwili wskazywać, że jest to mało prawdopodobny scenariusz.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze