Cena XRP powyżej 1 USD po raz pierwszy od 5 marca 2018 r.

Cena XRP osiągnęła dzisiaj na giełdzie kryptowalut Bitstamp maksimum na poziomie 1,01307 USD. To najwyższa cena, jaką XRP odnotowało od 1128 dni.

cena xrp
kurs XRP/USD; źródło: tutaj

Według powyższych danych, obecnie (12:20, 6 kwietnia) cena XRP pozostaje powyżej 1 USD. Jest to równoznaczne z 47% wzrostu w ciągu ostatnich 24 godzin i jednocześnie nieco ponad 83% wzrostu w ciągu tygodnia. Jeśli chodzi o okres od początku roku, cena XRP wzrosła o ponad 321,50% w stosunku do USD.

Powyższe sprawia, że XRP jest obecnie jednym z najlepszych aktywów cyfrowych w wachlarzu 50 najlepszych kryptowalut według kapitalizacji rynkowej.

Wzrosty ceny XRP a sprawa z SEC

Od 20 grudnia 2020 r., dokładnie dnia przed tym, jak dyrektor generalny Ripple Labs, Brad Garlinghouse, powiedział, że amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zamierza wytoczyć powództwo przeciwko firmie FinTech, cena XRP wzrosła o ponad 68,88%.

Oto kilka statystyk XRP ze strony „XRP Charts”:

cena xrp
źródło: xrpcharts (stan na 06-04-21 godz. 12:20)

Istnieją prawdopodobnie trzy powody, dla których XRP radzi sobie obecnie dość dobrze, pomimo pozwu SEC 22 grudnia 2020 r., który nota bene spowodował że XRP zostało usunięte z parkietów wszystkich giełd kryptowalutowych z siedzibą w USA:

  • Bitcoin spędzający większość ostatniego miesiąca na konsolidacji w przedziale od 55 000 do 60 000 USD dał altcoinom przestrzeń do oddechu, a niektórzy traderzy realizowali zyski z BTC i lokowali te środki w altcoiny.
  • XRP jako „najtańsza” moneta wśród 10 największych kapitalizacji rynkowej kryptowalut i jej obniżona cena (w porównaniu do rekordowego poziomu około 3,31 USD, który został osiągnięty w styczniu 2018 r.) może sprawić, że będzie wyglądać jak prawdziwa okazja na rynku, na którym wiele innych kryptowalut o wielkiej kapitalizacji jest notowanych na bliskich najwyższym lub rekordowych poziomach cenowych.
  • Rosnąca świadomość, że Ripple Labs może wygrać lub osiągnąć ugodę z SEC. W zależności od tego, w jakim kierunku pójdzie dalej sprawa może się okazać, że XRP zostanie przyjęte z powrotem na listy notowań wspomnianych giełd.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze