Załamanie na rynku złota. Cena spadła poniżej 1700 dolarów za uncję

Cena złota spadła dziś rano poniżej 1700 dolarów za uncję.

Spadek nastąpił w czasie dzisiejszej, porannej sesji azjatyckiej, zwiększając wymiar strat, których rynek złota doświadczył w ciągu ostatniego tygodnia.

9 sierpnia cena złota szybko spadła do najniższego poziomu od marca. Dynamiczne załamanie ceny spowodowało, że spadła ona poniżej 1700 USD za uncję.

cena złota
źródło: link

Według danych Tradingview, cena żółtego metalu spadła na chwilę do 1690 USD za uncję. Od tego czasu odnotowała niewielkie odbicie, zmieniając właściciela (w chwili przygotowywania niniejszej publikacji) za 1744 USD.

Złoto spadło obecnie o 4% w ciągu ostatnich 7 tygodni i 8,7% od czasu notowań powyżej 1 900 USD za uncję pod koniec maja. Cena metalu spadła w tym roku do tej pory o 8%, a obecnie o 14,6% w porównaniu z rekordowym poziomem z sierpnia 2020 r., wynoszącym nieco poniżej 2040 USD.

Wszystkiemu winna fala likwidacji

Peter Brandt przypisał przyczynę krachu fali likwidacji, stwierdzając: „Nosi to znamiona działania banku/domu maklerskiego przeprowadzającego przymusową likwidację ogromnego spekulanta wykorzystującego dźwignię”.

Brandt zauważył, że wskaźnik dźwigni na rynkach złota Chicago Mercantile Exchange wynosi około 15 do 1, co sugeruje, że ceną złota sterują inwestorzy z dużą dźwignią.

Analitycy z londyńskiej firmy handlowej City Index argumentowali podobnie. Stwierdzili, że za dzisiejszym załamaniem ceny złota kryje się „wyprzedaż związana z uruchomieniem stop-lossów w bardzo słabych warunkach rynkowych”.

Katalizatorem spadku cen towarów w zeszłym tygodniu były jednak dane o bezrobociu w USA. Stopa bezrobocia spadła bardziej niż oczekiwano do 5,4% z 5,9%, nowego minimum ery pandemii, według opublikowanego w piątek raportu Bureau of Labor Statistics. Analitycy City Index stwierdzili:

„Lepsze dane o zatrudnieniu spowodowały wzrost rentowności dolara amerykańskiego i obligacji amerykańskich; to nigdy nie jest dobra formuła dla towarów”.

Z jednym BTC wartym obecnie 25 uncji złota, cena bitcoina spadła o 28,5% w stosunku do swojego najwyższego poziomu w historii. W czasie, gdy BTC notował swoje historyczne maksimum, jedna cyfrowa moneta warta była 35 uncji złota. Na początku 2021 roku jeden bitcoin był już wart 15,5 uncji złota.

Okazja do zakupów? 

Warto obserwować aktualną sytuację na rynku złota. Tak duży i gwałtowny spadek może być dobrą okazją do zakupów. Wiele osób może stanąć teraz przed dylematem dotyczącym zakupu monet bulionowych lub złotych sztabek. 

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze