O mieszkania będzie jeszcze trudniej. Banki zaostrzają politykę kredytową

Jak poinformował Narodowy Bank Polski, w IV kwartale br. banki planują dalsze zaostrzanie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych i spodziewają się utrzymania wzrostowego trendu popytu na nie.

Z opublikowanego przez NBP raportu nt. sytuacji na rynku kredytowym wynika, że w IV kwartale 2023 r. banki nie planują wprowadzać istotnych zmian w polityce kredytowej.

Banki a mieszkania

„Oczekują natomiast, że sektor MSP kolejny raz zmniejszy zapotrzebowanie na krótko- i długoterminowe finasowania kredytów (…), a duże przedsiębiorstwa zwiększą zapotrzebowanie na kredyt krótkoterminowy i utrzymają na dotychczasowym poziomie na długoterminowy” – czytamy w dokumencie.

Dodajmy, żę banki już w III kwartale br. zaostrzyły politykę kredytową w większości segmentów. Tłumaczy się, że przyczynami tego zaostrzenia były pogorszenie jakości portfela kredytowego i perspektyw makroekonomicznych.

Jeżeli chodzi o kredyty mieszkaniowe to banki planują kontynuację zacieśniania kryteriów przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowych warunków ich udzielania. Dodajmy, że obserwowany od kilku miesięcy wzrost popytu wynika głównie z uruchomienia programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc.”.

Z raportu wynika również, że banki będą kontynuować proces zaostrzania kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych, zapoczątkowany w w I kwartale 2022 r. „Na IV kwartał 2023 r. banki zapowiadają utrzymanie dotychczasowych kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw i zaostrzenie wobec gospodarstw domowych oraz oczekują wzrostu popytu na kredyt ze strony dużych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, a spadku ze strony sektora MSP” – napisano.

Wyjaśnijmy, że popyt na kredyt, począwszy od II kwartału 2022 r., spadał w przypadku MSP. W dużych firmach odnotowano różnokierunkowe zmiany – wzrost na krótkoterminowe i spadek na długoterminowe finansowanie. Były one uzasadniane spadkiem zapotrzebowania na finansowanie inwestycji oraz zaostrzeniem kryteriów udzielania kredytów.

Zobacz też: Ekstremalnie wysokie podwyżki cen prądu. Koalicja ma pomysł, który pozwoli ich uniknąć?

Polityka kredytowa

Oczekiwania na IV kwartał tego roku zakładają kontynuację zaostrzania polityki kredytowej i dalszy wzrost popytu na finansowanie konsumpcji. Przewiduje się utrzymanie dotychczasowych kryteriów udzielania wszystkich rodzajów kredytów dla przedsiębiorstw; spadek popytu na kredyty ze strony MSP (większy na długoterminowe), a wzrost ze strony dużych przedsiębiorstw (większy na krótkoterminowe).

Może Cię zainteresować:

Komentarze