Czas na rewolucyjne zmiany. Użytkowanie wieczyste przechodzi do historii

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która de facto likwiduje użytkowanie wieczyste i daje firmom, osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym możliwość uzyskania pełnej własności gruntów.

Regulacja zawiera też rozwiązania, które mają przyspieszyć rozwój społecznych agencji najmu, a także zmiany w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Możliwość wystąpienia z żądaniem sprzedaży gruntów na swoją rzecz

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, celem ustawy jest umożliwienie nabycia prawa własności dla użytkowników wieczystych gruntów, które nie zostały dotychczas uwłaszczone ani na podstawie prawa, ani na podstawie decyzji administracyjnej.

Wiadomo już, że cena nieruchomości nabytej przez użytkownika wieczystego będącego przedsiębiorcą zostanie ustalona jako co najmniej 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. W przypadku niekorzystania z nieruchomości do celów gospodarczych, cena zostanie ustalona na poziomie 20-krotności dotychczasowej opłaty.

W ciągu roku od wejścia w życie ustawy użytkownicy wieczyści będą mogli wystąpić z żądaniem sprzedaży gruntów na swoją rzecz. Spod tego roszczenia wyłączone zostały grunty, które miały ustanowione użytkowanie wieczyste po 31 grudnia 1997 roku, a także grunty Skarbu Państwa przekazane do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Mienia Wojskowego, Lasom Państwowym czy parkom narodowym.

Zmiany w zakresie PCC dotyczą zakupu co najmniej sześciu mieszkań w jednej inwestycji, gdzie podatek wyniesie 6%. Jednak pierwszy zakup mieszkania będzie zwolniony z PCC. Nowe przepisy mają również przyczynić się do przyspieszenia rozwoju społecznych agencji najmu (SAN), które zapewniają mieszkania w najmie dla osób o niskich dochodach. SAN-y będą mogły dzierżawić budynki niemieszkalne i przekształcać je na lokale mieszkalne lub budynki mieszkalne jednorodzinne.

Większość zapisów ustawy wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia. Wyższy podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakupie co najmniej sześciu mieszkań wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku.

Zobacz też: Złoto: czego możemy się spodziewać na rynkach w tym tygodniu?

Czym jest użytkowanie wieczyste?

Zgodnie z obowiązującymi do tej pory przepisami użytkowanie wieczyste było prawem podmiotowym, zgodnie z którym przez 99 lat można użytkować grunt, który jest własnością Skarbu Państwa, należy do województwa, powiatu lub gminy. W wyjątkowych przypadkach mógł to być krótszy okres, ale trwający co najmniej 40 lat. Użytkowanie wieczyste dotyczyło głównie gruntów położonych w granicach administracyjnych miast.

Może Cię zainteresować:

Komentarze