Bezpieczny kredyt 2% budzi kontrowersje. Czy Polacy dopłacą zamożnym obcokrajowcom do drugiego mieszkania?

Rządowy projekt pomocy dla polskich obywateli pragnących kupić swój pierwszy dom lub mieszkanie na kredyt pt. „Bezpieczny kredyt 2%” formalnie działa już od lipca. Tymczasem wiodący polski portal społecznościowy Wykop.pl zwrócił uwagę na fakt, że w świetle przepisów prawo do dopłat przysługuje także obcokrajowcom, a na dopłaty zrzuci się polski podatnik który w najgorszym razie znajdzie się samemu poza programem. Wystarczy spełnić stosunkowo proste warunki. Wcześniej o problemie pisał m.in. portal Kresy.pl. Przez polski internet przetoczyła się mała burza.

Bezpieczny kredyt 2% także dla obcokrajowców

W połowie marca rząd przyjął projekt ustawy o kredycie 2 proc. na zakup pierwszego domu lub mieszkania który formalnie wszedł w życie z początkiem lipca. W zamyśle miał on pomóc Polkom i Polakom w zakupie pierwszej nieruchomości, jednak na projekcie co i rusz pojawiają się rysy i związane z nim nowe kontrowersje. Podejmowano problem m.in. potencjalnego wzrostu cen, wyparcia przez państwo podmiotów prywatnych, zniekształceń na rynku, biurokracji i innych. Teraz pojawiły się kontrowersje związane z obcokrajowcami przebywającymi na terytorium RP. W świetle aktualnych przepisów nie jest wykluczone, że będą oni bowiem mieli prawo do uzyskania kredytu na stosunkowo łatwych warunkach, nawet posiadając dom lub mieszkanie w kraju ojczystym.

Zgodnie z ustawą dotyczącą programu Bezpieczny Kredyt 2%, mogą z niego skorzystać osoby prowadzące gospodarstwo domowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, że obcokrajowcy, w tym Ukraińcy, którzy prowadzą gospodarstwo domowe w Polsce, mogą ubiegać się o udzielenie kredytu w ramach tego programu.

W przypadku gdy dana osoba nie prowadzi gospodarstwa domowego na terytorium RP wystarczy że będzie pozostawać w związku z osobą posiadającą obywatelstwo polskie. Musi mieć jednak zalegalizowany pobyt. Banki, które uczestniczą w programie, będą weryfikować legalność pobytu obcokrajowców, w tym Ukraińców, indywidualnie. Każdy z banków ma dość specyficzne kryteria w tej kwestii i są one weryfikowane każdorazowo w przypadku udzielania kredytów obcokrajowcom.

Wymagania w kwestii kredytu hipotecznego dla obcokrajowców

Oto przykładowe banki oraz kilka informacji dotyczących kryteriów, które należy spełnić:

Zobacz też: Narodowy Bank Polski przedstawia ocenę bieżącej sytuacji ekonomicznej

 1. mBank:
  • Wymagany jest numer PESEL.
  • Konieczne jest posiadanie zezwolenia na osiedlenie się w Polsce potwierdzonego kartą pobytu lub zezwolenia na pobyt na czas określony.
 2. Alior Bank:
  • Konieczne jest posiadanie karty pobytu i zameldowania w Polsce.
  • Klient zagraniczny musi wykazać dochód zarobkowy w Polsce lub może przedstawić zagraniczny dochód, na przykład jako kierowca międzynarodowy.
 3. BNP Paribas:
  • Wymagane jest posiadanie karty stałego pobytu.
  • Dochody muszą być generowane w Polsce, a jeśli obcokrajowiec ma kartę pobytu wydaną na czas określony, powinien posiadać stałe źródło dochodu, na przykład umowę o pracę na czas nieokreślony.
 4. ING Bank Śląski:
  • Wymagany jest dokument potwierdzający adres zameldowania w Polsce.
  • Klient musi być rezydentem i posiadać paszport oraz kartę pobytu ważną co najmniej 12 miesięcy.
 5. Bank Millennium:
  • Wskaźnik LTV (Loan-to-Value) nie powinien przekraczać 60% dla klientów uzyskujących dochody za granicą.
  • W przypadku klientów spoza UE, konieczne jest posiadanie karty pobytu ważnej co najmniej 12 miesięcy.
 6. Santander Bank Polska:
  • Wymagany jest numer PESEL i aktualna karta pobytu.
  • Klient musi rozliczać się podatkowo w Polsce.
 7. PKO BP i Pekao S.A.:
  • Wymagane jest posiadanie karty stałego pobytu i dochodów w Polsce, na przykład w postaci umowy o pracę.
  • PKO BP może także wymagać dodatkowych dokumentów, takich jak raport z kraju pochodzenia lub wyciągi z zagranicznych rachunków bankowych.

Zobacz też: CEO BlackRock Larry Fink postrzega kryptowaluty jako „cyfrowe złoto”. Czy czeka nas „gorączka złota”?

Zarys programu „Bezpieczny kredyt 2%”

Projekt ustawy o kredycie 2 proc. na zakup pierwszego mieszkania zakłada, że kredyt w wysokości 2 proc. z dopłatą państwa będzie dostępny dla osób do 45. roku życia. Jeśli kredyt jest udzielany obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku musi być spełniony przez przynajmniej jedną z nich.

Kwota kredytu nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł, a jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko, kwota może wynieść do 600 tys. zł. Wkład własny nie będzie mógł przekroczyć 200 tys. zł, co oznacza, że maksymalna cena nieruchomości nie może przekroczyć 700 tys. zł lub 800 tys. zł.

Dopłata do rat będzie przysługiwać przez 10 lat, a kredyt będzie spłacany w formie stałych rat kapitałowych. Program będzie dostępny do 2027 roku, z możliwością ewentualnego przedłużenia.

Postaramy się skontaktować z Ministerstwem Rozwoju i Technologii w celu uzyskania oficjalnego stanowiska w tej kwestii.

Może Cię zainteresować:

Komentarze