300 000 USD za 1 BTC do grudnia 2021 r. | Założyłbyś się?

5 866

Deribit daje swoim użytkownikom możliwość obstawienia, że do grudnia 2021 r. cena bitcoina wzrośnie ponad siedmiokrotnie. Byłbyś gotów podjąć taki zakład?

Takie „okazje” tylko na bitcoinie?

Nowy kontrakt na opcje od Deribit pozwala kupić bitcoin w grudniu 2021 r. po okazyjnej cenie 300 000 USD.

Jeśli jesteś chętny i wejdziesz w taki kontrakt teraz, będziesz mieć prawo kupić BTC za 300 000 USD po wygaśnięciu kontraktu w grudniu 2021 r.

Przy cenie bitcoina na poziomie 41 408 USD, wartość kryptowaluty będzie musiała wzrosnąć o około 258 612 USD, abyś mógł wyjść na zero.

Najwyższa cena bitcoina, jaką ludzie są aktualnie skłonni obstawić na Deribit w perspektywie grudnia 2021 r, wynosi 64 000 USD. Wartość pozycji otwartych na ten kontrakt przekracza aktualnie 760 000 USD.

Nowa oferta Deribit nie znalazła, póki co, zainteresowania ze strony inwestorów. Wydaje się, że niewielu potraktowało poważnie prognozy analityka z Citibanku, który w listopadzie 2020 roku wróżył, że bitcoin może przekroczyć 300 000 USD właśnie do grudnia 2021 roku.

Bitcoin za 318 000 USD do końca tego roku?

„Czas pokaże, czy w końcu osiągniemy tak wysokie poziomy cenowe, aczkolwiek aktualne price action wykazuje potencjał kontynuacji znacznego ruchu w górę w ciągu najbliższych 12-24 miesięcy” napisał Tom Fitzpatrick, globalny szef Citibank CitiFX Technicals.

Dziś jest zdecydowanie za wcześnie, aby cokolwiek wyrokować w tej sprawie. Możliwość handlu kontraktami na opcje BTC o wartości 300 000 USD został otwarty zaledwie kilkanaście godzin temu. Do grudnia 2021 jeszcze daleko.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze