Znamy już długo oczekiwaną decyzję Moody’s na temat najnowszego ratingu Polski

W piątek, 22 września agencja Moody’s nie zmieniła swojej dotychczasowej oceny kredytowej Polski.

Oznacza to, że według Moody’s długoterminowy rating Polski w walucie obcej nadal utrzymuje się na poziomie „A2”, a perspektywa pozostaje stabilna.

Nie jest źle

Moody’s to jedna z trzech najważniejszych agencji ratingowych na świecie, która ocenia Polskę jako posiadającą najwyższą wiarygodność kredytową. Dla porównania, agencje Fitch i S&P nadały Polsce rating „A-„, co oznacza, że pozycjonują nasz kraj na niższym poziomie niż Moody’s. Warto jednak zauważyć, że perspektywy wszystkich tych ocen pozostają stabilne.

Na początku września 2023 r. przedstawiciele Moody’s informowali, że średnioterminowe perspektywy fiskalne Polski będą zależały od wyników jesiennych wyborów parlamentarnych. „Polskie rządy tradycyjnie były konserwatywnie fiskalnie, a obecny szef rządu mówił o konieczności ograniczenia wydatków. Jeżeli zmieniłaby się władza, to nie oczekiwalibyśmy radykalnego wzrostu strukturalnych wydatków, np. na zbrojenia, czy znaczącej obniżki transferów społecznych. Jednocześnie niższe mogłyby być wydatki pozabudżetowe ze specjalnych funduszy, a także wprowadzona mogłaby zostać kolejna reforma systemu podatkowego” – oceniła agencja.

Piątkowy przegląd ratingu dokonany przez agencję Moody’s był ostatnim przed zaplanowanymi na 15 października wyborami parlamentarnymi w naszym kraju. Kolejne przeglądy ratingu Polski przez główne agencje zaplanowano na 10 listopada (Fitch Group) oraz 1 grudnia (Standard & Poor’s) bieżącego roku.

Zobacz też: Cud paliwowy. Co na temat ceny benzyny sądzą eksperci?

Metody wyliczeń Moody’s

Agencja ocenia wiarygodność kredytową pożyczkobiorców za pomocą znormalizowanej skali ratingowej, która mierzy oczekiwaną stratę inwestora w przypadku niewykonania zobowiązania. Moody’s Investors Service ocenia dłużne papiery wartościowe w kilku segmentach rynku obligacji. Obejmują one obligacje rządowe, komunalne i korporacyjne; zarządzane inwestycje, takie jak fundusze rynku pieniężnego i fundusze o stałym dochodzie; instytucje finansowe, w tym banki i pozabankowe spółki finansowe; oraz klasy aktywów w finansach strukturyzowanych. W systemie ratingowym Moody’s Investors Service papiery wartościowe otrzymują ocenę od Aaa do C, przy czym Aaa oznacza najwyższą jakość, a C najniższą jakość.

Moody’s została założona przez Johna Moody’ego w 1909 roku w celu tworzenia podręczników statystycznych związanych z akcjami i obligacjami oraz ratingami obligacji. W 1975 roku firma została uznana przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd za uznaną krajową organizację ratingową.

Może Cię zainteresować:

Komentarze