Zaczęło się. ZUS i skarbówka wspólnie kontrolują przedsiębiorców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) w ramach współpracy dokonują już kontroli w zakresie rozliczenia składki zdrowotnej.

Kontrole dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą poza sektorem rolniczym. Przedsiębiorcy mieli obowiązek dokonania rocznego rozliczenia składki zdrowotnej w przypadku, gdy w roku 2022 byli objęci ubezpieczeniem zdrowotnym oraz opodatkowani podatkiem liniowym lub ryczałtem.

ZUS: „Taka kontrola to nic nowego”

Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS, podkreślił, że systemowa współpraca między urzędami istnieje od wielu lat. ZUS i KAS wymieniają się danymi dotyczącymi dochodów przedsiębiorców, ich sposobu opodatkowania oraz, w niektórych przypadkach, kwot podatków.

Jednocześnie rzecznik ZUS zaznaczył, że nie przewiduje się masowych kontroli przedsiębiorców. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między danymi ZUS a organem podatkowym, zostanie podjęta próba kontaktu z przedsiębiorcą w celu rozwiązania problemu poprzez odpowiednią komunikację.

Wyjaśnijmy, że chociaż takie kontrole mogą wydawać się stresujące dla właścicieli firm, Zakład Ubezpieczeń Społecznych tłumaczy, że nie oznaczają one automatycznie kontroli skarbówki. Współpraca między KAS i ZUS jest uwarunkowana przepisami prawnymi, konkretnie art. 82 ust. 2e ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ma ona na celu wymianę danych dotyczących płatników składek, zwłaszcza informacji dotyczących formy opodatkowania oraz wysokości przychodów lub dochodów zgłoszonych przez firmy do ZUS.

Zobacz też: W 2023 r. to polskie lotnisko miało już 4,5 mln pasażerów. I nie jest to Warszawa

Błąd w dokumentach? Tak, ale nie zawsze

Warto zaznaczyć, że różnice w danych pomiędzy ZUS a KAS niekoniecznie oznaczają błąd przedsiębiorcy. Często są to rozbieżności wynikające z odmiennych definicji dochodu lub przychodu w kontekście ubezpieczenia zdrowotnego i podatkowego. Na przykład przedsiębiorca może nie podlegać obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w określonym okresie, np. z powodu ubezpieczenia w innej instytucji lub pracując za granicą. Takie różnice są zazwyczaj wyjaśniane między ZUS a KAS i nie wpływają na rozliczenie składki zdrowotnej.

Przypomnijmy, że obowiązek przygotowania rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, byli ubezpieczeni zdrowotnie w poprzednim roku i podlegali opodatkowaniu podatkiem dochodowym (liniowo, według skali podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym). Nie obejmuje to osób korzystających z karty podatkowej, wspólników spółek komandytowych, osób współpracujących, jednoosobowych spółek z o.o. oraz artystów i twórców.

Może Cię zainteresować:

Komentarze