To już przegięcie. Rząd będzie pobierać VAT od kaucji na butelki?

Wejście w życie uchwalonych przed dwoma tygodniami przepisów związanych z wprowadzeniem podatku VAT na kaucje mogłoby skutkować podniesieniem cen napoi nawet o kilkadziesiąt procent.

Przypomnijmy, że 13 lipca br Sejm uchwalił nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która ustanawia ramy prawne dla nowego systemu kaucyjnego. Nowe przepisy miałyby zachęcić konsumentów do bardziej ekologicznego traktowania szklanych butelek. Kaucja miałaby być zwracana konsumentowi, który zwróci butelkę z powrotem.

Kolejny podatek VAT

Cel wydaje się słuszny – problem jednak w tym, że w myśl wspomnianych przepisów państwo miałoby pobierać VAT od kaucji na butelki. To zła wiadomość dla producentów napojów i alkoholi, branży gastronomicznej i przede wszystkim sektora rolno-spożywczego. Wejście ustawy w życie skutkowałoby bowiem nawet kilkudziesięcioprocentowym wzrostem cen napojów.

Co ciekawe, uchwalona przez Sejm ustawa zakłada bardziej restrykcyjne normy zbiórki opakowań niż przepisy unijne. Ponadto po lekturze przepisów można dojść do wniosku, że w nowej prawnej rzeczywistości faworyzowani byliby nie polscy, a zagraniczni producenci maszyn do zbierania butelek.

Wyjaśnijmy, że obecnie VAT od kaucji na butelki pobiera się wyłącznie od niezwróconych opakowań. Podstawę opodatkowania stanowi wówczas kwota pobranej lub określonej kaucji, pomniejszona o należny podatek.

Nowy system kaucyjny miałby wejść w życie na początku 2025 roku.

Zobacz też: Trwa drugi strajk kierowców ciężarówek w Niemczech. Ich zleceniodawcą jest „polski janusz”

Poprawki do ustawy

Na dzień dzisiejszy sprawa przedstawia się na szczęście nieco inaczej, ponieważ w piątek, 28 lipca, Senat zdecydował się wprowadzić do ustawy trzy kluczowe poprawki, które zgłosił przewodniczący Senackiej Komisjej Nadzwyczajnej ds. Klimatu Stanisław Gawłowski.

Pierwsza z poprawek mówi o tym, że do końca 2025 r. miałby obowiązywałby okres przejściowy, w którym działałyby równolegle dwa systemy: nowy system kaucyjny oraz system obecnie obowiązujący. Druga poprawka zwalnia kaucję od VAT. Z kolei trzecia poprawka trzecia obniża zapisane w ustawie normy selektywnej zbiórki opakowań do poziomów wymaganych w dyrektywie unijnej.

Do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Zgodnie z opublikowanym w kwietniu projektem rozporządzenia ma ona wynieść 50 groszy. Kaucja będzie zwracana przy zwrocie opakowań w sklepie bez konieczności pokazania paragonu.

Może Cię zainteresować:

Komentarze