Raport tygodniowy: światowa gospodarka zachowuje się inaczej, niż przewidywano

Pomimo przewidywań o nadchodzącym kryzysie, obecne wskaźniki gospodarcze mówią o tym, że inflacja spada, bezrobocie pozostaje na niskim poziomie, a PKB rośnie.

Światowa gospodarka umacniaa się za sprawą wojen na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, a także innych napięć geopolitycznych. Jednakże te okoliczności mogą się zmienić – w ostatnim czasie obserwujemy bowiem nieoczekiwane zjawiska, takie jak rekordowy wzrost gospodarczy w USA. Dodajmy, że największy licząc od końca 2021 roku.

Gospodarka do góry nogami

Należy również zwrócić uwagę na pozytywne trendy w skali globalnej – spadającą inflację i stabilne bezrobocie, oraz możliwość odstąpienia przez banki centralne od dotychczasowej polityki pieniężnej. To dobra wiadomość dla Chin, choć ich kryzys na rynku nieruchomości nadal jest zagrożeniem.

Ostatnie decyzje Europejskiego Banku Centralnego i Rezerwy Federalnej USA potwierdzają, że wzrost rentowności obligacji długoterminowych jest jednym z symptomów zmiany rynkowych oczekiwań. Stopy procentowe pozostają na stabilnym poziomie, a to generuje wyższe koszty finansowania. Przykładowo, rentowność 30-letnich amerykańskich obligacji osiągnęła 5 proc., co stanowi wyraźny skok w porównaniu z okresem pandemii.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to, że nawet w krajach z niskimi stopami procentowymi koszty pozyskiwania zewnętrznego finansowania rosną. Jeszcze niedawno byo to nie do pomyślenia – na przykład w przypadku kosztów finansowania w Niemczech, które wcześniej były ujemne. Aktualnie, obligacje dziesięcioletnie tego kraju osiągnęły najwyższy poziom rentowności od 2011 roku, zbliżając się do niemal 3 proc. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w Japonii, gdzie bank centralny utrzymuje główną stopę procentową na poziomie minus 0,1 proc., praktycznie rezygnując z obietnicy utrzymania kosztów 10-letnich obligacji na poziomie 1 proc.. Dlaczego to tak istotne? Inwestorzy mogą spodziewać się wyższych zwrotów z obligacji, gdy stopy procentowe na rynku wzrastają lub gdy rynek przewiduje wzrost ryzyka związanego z danym krajem. W rezultacie państwa zobowiązane są płacić coraz wyższe odsetki inwestorom, co skutkuje wzrostem kosztów obsługi zadłużenia.

Zobacz też: Przybywa cudzoziemców legalnie pracujących w Polsce

Jak to się robi w USA

Rozważając jeden z powodów sukcesu amerykańskiej gospodarki, widzimy, że onbecnie znajduje się ona w rozkwicie, a oznak recesji na horyzoncie brak. Wydatki konsumentów rosną, podobnie jak dochody firm. Konsumentom pozostała gotówka zgromadzona m.in. z funduszy pomocy państwa i oszczędności z okresu pandemii, których nadwyżka, zamiast szybko się wyczerpać, wciąż sięga bilionów dolarów. Jednakże po ich wydaniu mogą pojawić się konsekwencje w postaci wysokich stóp procentowych, co może zainicjować inflację i zmusić konsumentów do ograniczenia wydatków.

Może Cię zainteresować:

Komentarze