Polskie PKB rośnie. Czy to „przedwyborczy trick”?

Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że wzrost polska gospodarka odnotowała wzrost wynikający z Produktu Krajowego Brutto (PKB), który jest dużo bardziej obiecujący niż pierwotnie zakładano.

Polski Produkt Krajowy Brutto) zanotował wzrost o 5,3 proc. w 2022 roku, co oznacza korektę w górę w stosunku do pierwotnych danych o 0,2 punktu procentowego.

PKB idzie w górę

Zrewidowane informacje dotyczące PKB za 2022 rok zostały udostępnione w związku z uwzględnieniem pełniejszych rocznych danych dotyczących finansów przedsiębiorstw, handlu zagranicznego w zakresie obrotów towarowych i usług, a także rachunków sektora instytucji rządowych i samorządowych, co było niezbędne do październikowej notyfikacji fiskalnej tego sektora.

Wcześniejsze dane, które zostały opublikowane pod koniec kwietnia, wskazywały na wzrost PKB Polski o 5,1 proc. w 2022 roku, wobec wcześniejszych szacunków wynoszących 4,9 proc. Wtedy też nieznacznie skorygowano wzrost PKB za 2021 rok na poziomie 6,9 proc. wobec pierwotnie szacowanego wyniku 6,8 proc.

Podkreślmy, że dane dotyczące PKB za 2021 rok pozostały bez zmian.

Z drugiej strony 2023 rok przynosi wyraźne osłabienie aktywności gospodarczej w Polsce. Dzieje się tak za sprawą pogarszającej się sytuacji na rynkach światowych, zwłaszcza w Europie Zachodniej. Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać w aktualnej sytuacji gospodarczej w Niemczech. Niewąpliwie ważnymi czynnikami był też wzrost stóp procentowych oraz utrzymująca się relatywnie wysoka inflacja. To wszystko odbija się na realnych dochodach konsumentów, którzy zmuszeni są ograniczać swoje wydatki na produkty i usługi.

Zobacz też: Ceny miedzi nieznacznie spadają. Co to oznacza dla rynku?

Na granicy recesji

Opublikowane w sierpniu dane GUS wskazują na to, że polska gospodarka balansuje obecnie na granicy recesji – zanotowano spadek PKB o 0,6 proc. w drugim kwartale 2023 roku w porównaniu do roku poprzedniego, co oznacza pogłębienie spadku w porównaniu do wyników z pierwszego kwartału, gdy PKB zmalał o 0,3 proc. w skali roku. Warto zauważyć, że w ujęciu kwartał do kwartału, PKB Polski spadł o 2,2 proc. w drugim kwartale 2023 roku. Mimo tego, technicznie nie jesteśmy jeszcze w recesji (która definiowana jest jako spadek PKB przez co najmniej dwa kwartały z rzędu), ponieważ w pierwszym kwartale 2023 roku PKB wzrosło w porównaniu do czwartego kwartału 2022 roku.

Może Cię zainteresować:

Komentarze