Rynek pracy spełni oczekiwania pracowników? Jawność wynagrodzeń coraz bliżej. Biznes niezadowolony

Wiele osób, które są w trakcie poszukiwania nowej pracy, niejednokrotnie zyskałoby mnóstwo czasu, gdyby przed aplikacją na dane stanowisko miało informację dotyczącą wynagrodzenia. Często przechodzimy przez skomplikowane i wieloetapowe procesy rekrutacyjne. Bywa, że proces ten trwa tygodniami. Wreszcie poznajemy oferowane wynagrodzenie. W tym momencie często okazuje się, że nasze oczekiwania są zbyt duże, a pracodawca oferuje mniej niż się spodziewaliśmy. Jest szansa, że to się zmieni.

Oczekiwania poszukujących pracy będą w końcu uwzględnione?

Opisana sytuacja nie jest rzadkością i staje się głównym źródłem frustracji wśród osób, które poszukują nowej pracy. Zjawisko jest dość powszechne np. w przypadku rekrutacji do wszelkiego rodzaju urzędów samorządowych lub państwowych. W społeczeństwie wciąż dominuje opinia, że praca w budżetówce to stabilne i dobrze płatne zajęcie. Stabilne jak najbardziej. W kwestii wynagrodzeń prawdziwie raczej tylko w odniesieniu do stanowisk kierowniczych, które obsadzane są głównie z klucza politycznego. Podobnie jest w wielu innych branżach. Dlatego, gdy swego czasu pojawiła się informacja, że obowiązek podawania w ogłoszeniu o pracę wysokości wynagrodzenie będzie obowiązkowe, wielu się ucieszyło. Parlament Europejski właśnie przegłosował zmiany, które miałyby zmusić pracodawców do podawania wysokości wynagrodzenia w ogłoszeniu o pracę, ale także do jawności wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach.

https://twitter.com/Europarl_PL/status/1642886511359057922

Zobacz też: Gdy najwięksi się biją, wszyscy wokół tracą

Co jeszcze może się zmienić?

Przegłosowane przez Parlament Europejski dotyczył jeszcze kilku innych kwestii. Proponowane zmiany mają przede wszystkim wprowadzić całkowitą jawność wynagrodzeń. Pracownik będzie miał możliwość poznać wysokość pensji kolegów i koleżanek na tym samym stanowisku, ale nie tylko. Jawne mają być również wynagrodzenia współpracowników z wszystkich innych działów w danym miejscu pracy. Pracownik ma uzyskać taką informację, gdy tylko będzie tym zainteresowany. Kolejna zmiana dotyczy tzw. luki płacowej między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn. Jeśli sprawozdanie na temat wynagrodzeń w danym przedsiębiorstwie wykażą lukę płacową na poziomie 5%, to pracodawca będzie musiał przeprowadzić ocenę zarobków z przedstawicielami pracowników. Planowane jest wprowadzenie kar dla tych, którzy nie będą przestrzegać tych przepisów.

Może Cię zainteresować:

Komentarze