Kiełbasa wyborcza, za którą zapłacimy wszyscy, a skorzystają nieliczni? Co tym razem?

We wtorek Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o bezpłatnych lekach dla dzieci i osób powyżej 65 roku życia. W ten sposób poszerzono grono osób, którym przysługują bezpłatne leki, czy wyroby medyczne. Jednak wciąż nie znamy kluczowych szczegółów. Ile będzie kosztować ta kiełbasa wyborcza?

Bezpłatne leki niczym kiełbasa wyborcza

Prezydent Andrzej Duda finalnie podpisał Ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Dlaczego ustawa jest taka ważna? Zawiera bowiem zapis mówiący, że bezpłatne leki będą przysługiwać osobom do ukończenia 18 roku życia oraz osobom powyżej 65 roku życia. Była to jedna z głównych obietnic partii rządzącej, którą ogłoszono w maju bieżącego roku. Do tej pory na taki przywilej mogły liczyć jedynie kobiety w ciąży oraz seniorzy, którzy ukończyli 75 lat. Co ciekawe na ten moment nie opublikowano oficjalnej listy leków i wyrobów medycznych, które znajdą się na liście do refundacji. Kiedy możemy spodziewać się takiej informacji i ile będzie kosztować ta kiełbasa wyborcza?

https://twitter.com/prezydentpl/status/1696506866874847360

Zobacz też: Ogromny wyciek danych klientów Getin Noble Bank. Numery PESEL, skany dokumentów i adresy ponad 30 tys. osób

Kiedy lista bezpłatnych leków?

Ustawa została podpisana, ale wciąż nie wiadomo, które leki znajdą się na liście bezpłatnych produktów. Według portalu cowzdrowiu.pl politykom partii rządzącej zależy, by lista została opublikowana już we wrześniu. Dlatego prawnicy resortu zdrowia analizują możliwość dodania listy 65 plus po publikacji nowej wrześniowej listy refundacyjnej. Istnieją obawy, czy uda się wprowadzić na czas wszystkie zmiany w systemach IT. Zatem na ten moment nie znamy oficjalnej listy bezpłatnych leków dla dzieci do 18 roku życia i seniorów 65 plus. Można jednak przypuszczać, że sporo pozycji pokryje się z rekomendacjami ekspertów, które można znaleźć w sprawozdaniu z ostatniego posiedzenia Rady Przejrzystości. Ciężko w tym momencie oszacować, ile osób faktycznie skorzysta z tego programu. Jednak pojawiają się pewne szacunki odnośnie możliwych kosztów realizacji tego programu. Z szacunków Ministerstwa Zdrowia wynika, że roczny koszt realizacji tego programu to około 1,5 mld zł.

Może Cię zainteresować:

Komentarze