Inflacja w Polsce: wiemy, kiedy będzie jednocyfrowa!

Inflacja będzie spadać. To wyraźny trend – twierdzą ekonomiści z ING Banku Śląskiego.

Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w maju br. inflacja CPI zmniejszyła się do poziomu 13,0 proc. r/r z 14,7 proc. r/r w kwietniu. Co istotne, ceny nie wzrosły w ujęciu m/m po raz pierwszy od lutego 2022 r.

Inflacja mniejsza niż 10 procent

Jak podkreślają analitycy finansowi Rafał Benecki i Adam Antoniak, do spadku inflacji znacząco przyczynia się poprawa sytuacji na rynku paliw i energii, czemu można przypisać ok. 1 pkt. proc. spadku rocznego wskaźnika inflacji w maju względem kwietnia. Wolniej niż przed rokiem drożała w maju żywność.

– Jesteśmy w wyraźnym trendzie dezinflacyjnym. Pozytywny trend będzie kontynuowany, a we wrześniu inflacja powinna osiągnąć jednocyfrowe poziomy – twierdzą ekonomiści.

Ich zdaniem po miesiącach stabilizacji, w maju widoczny był też spadek inflacji w usługach. – Wciąż jednak obraz inflacji bazowej w naszej gospodarce jest mniej korzystny niż w regionie, szczególnie w Czechach – mówią eksperci.

Analitycy ING Banku Śląskiego są zdania, że inflacja wyraźnie wytraci tempo w IV kwartale br. Jednak jej dalszy spadek do celu nie jest przesądzony. Wątpliwości pojawiają się zwłaszcza w kontekście oczekiwanej poprawy koniunktury i poluzowania polityki fiskalnej.

Zobacz też: Ceny akcji w USA rosną, rynki europejskie również na plusie

Kiełbasa wyborcza? Niewykluczone!

Tymczasem rząd planuje zwiększenie tegorocznego deficytu budżetu państwa do 92 mld złotych. W planach na 2024 r. pozostają również zwiększenie „500 plus” do „800 plus” oraz wzrost płacy minimalnej o ponad 20 proc. – To w naszej ocenie będzie sprzyjało utrzymywaniu się dwucyfrowego wzrostu wynagrodzeń, podbijając inflację bazową – mówią Benecki i Antoniak.

Jak podkreślają, aby sprowadzić inflację do celu potrzeba spadku tempa płac poniżej 5 proc. r/r oraz zmiany paradygmatu w polityce gospodarczej. – Ostatnie poluzowanie fiskalne budzi obawy, czy korzystna struktura PKB z I kwartału 2023 roku się utrzyma – zaznaczyli ekonomiści.

Może Cię zainteresować:

Komentarze