GUS: Bezrobocie w maju było na rekordowo niskim poziomie

Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, bezrobocie w maju 2023 r. wyniosło 5,1 proc. wobec 5,2 proc. miesiąc wcześniej.

W ciągu zaledwie miesiąca liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy uległa zmniejszeniu o niemal 20 tysięcy. To trend zgodny z wcześniejszymi progozami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

– To najniższa stopa bezrobocia, jaką w maju odnotowano od ponad 30 lat – zauważa minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Gdzie w Polsce jest najniższe bezrobocie?

Najniższą stopę bezrobocia w Polsce odnotowano w województwie wielkopolskim (3 proc.), a najwyższą (8,6 proc.) w województwach warmińsko-mazurskim i podkarpackim.

W maju br. w urzędach pracy zarejestrowano 803,6 tys. bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych spadła o 18,3 tys. osób, czyli o 2,2 proc. W rejestrach bezrobotnych pod koniec maja 2023 r. było o 46,6 tys. (tj. o 5,5 proc.) mniej bezrobotnych niż pod koniec maja 2022 r.

Łącznie pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 92,9 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To o 11,7 tys. więcej niż w kwietniu 2023 r.

Według danych Eurostatu Polska może się pochwalić najniższą stopę bezrobocia w całej Unii Europejskiej. W kwietniu br. wyniosła ona w naszym kraju 2,7 proc. wobec 6 proc. w Unii Europejskiej i 6,5 proc. w strefie Euro.

Zobacz też: Odwieczny problem – co teraz kupić. Srebro czy złoto?

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych

Przypomnijmy, że 1 czerwca br. miała miejsce waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych. Świadczenie wynosi obecnie 1491,80 zł brutto (w okresie pierwszych 90 dni prawa do zasiłku – wzrost z 1304,10 zł) oraz 1171,60 zł (w kolejnych dniach – wzrost z 1024,10 zł).

Kwoty te nie dotyczą jednak wszystkich. Jeśli mamy mniej niż 5 lat stażu pracy, otrzymamy tylko 80 proc. zasiłku (1193,52 zł przez pierwsze trzy miesiące, a następnie 937,28 zł). Natomiast osoba bezrobotna pracująca co najmniej 20 lat ma prawo do zasiłku wynoszącego 120 procent podstawy świadczenia (1790,28 zł przez pierwsze trzy miesiące pobierania świadczenia i 1405,92 zł w kolejnych dniach).

Waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych ma miejsce każdego roku 1 czerwca. Świadczenie jest zwiększane o średnioroczny wskaźnik cen towarów oraz usług konsumpcyjnych ogółem – tu porównuje się to rokiem ubiegłym. Co ważne, jeśli średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie uległ zmianie (lub się wręcz zmniejszył), waloryzacja świadczenia nie ma miejsca.

Może Cię zainteresować:

Komentarze