Dług staje się drogi. Odbił z 5000-letnich minimów. Efekt?

Największy spadek w historii kwartalny spadek amerykańskich obligacji za nami. Bank of America dostrzega, że w najlepsze trwa największa bessa tego rynku w historii. Przypomnijmy – obligacje to instrumenty dłużne emitowane przez rządy i korporacje, które 'płacą’ inwestorom znany przed zawarciem umowy procent (rentowności) – w zamian za udostępnienie kapitału poprzez zakup obligacji. Obecny rynek niedźwiedzia na amerykańskich 'treasuries’ bije nawet dwie potężne bessy z XIX wieku (1860, 1837). Za blisko 40% amerykańskiego rynku obligacji odpowiadają zagraniczne podmioty m.in. Chiny, które… W ostatnich miesiącach pozbywały się ich w bezprecedensowym tempie.

Obligacje przez dziesięciolecia uchodziły za najstabilniejszy element portfela, dobrze 'hedgujący ryzyko’ w razie spadków na rynku akcji. Kolejny raz w historii rynków ostatecznie jednak wydarzyło się to, czego niewielu się spodziewało. W nocie do inwestorów BofA wskazało, ze koszty pożyczek wzrosły w ciągu roku z 5000 letnich minimów. Banki centralne na całym świecie – od dużych jak Rezerwa Federalna, Europejski Bank Centralny czy Bank Anglii agresywnie zaostrzały politykę w celu zdławienia inflacji. Większość uważa, że kampania podwyżek stóp amerykańskiej Rezerwy Federalnej jest już prawie zakończona. Jakie implikacje niesie ze sobą fundamentalna zmiana i globalny wzrost kosztów zadłużenia?

Źródło: Bank of America Research, Homer nad Sylla 'A history of Interest Rates’

Powrót do (nie) normalności?

Mniej więcej 5% rentowności 10 letnich obligacji, które obecnie przerażają Wall Street przez ostatnie 250 lat były jednak standardem. Analiza Bank of America sięga głębiej do 'A History of Interest Rates’ autorstwa Sidneya Homera i Richarda Sylli. Pozycja ta analizuje i opisuje stopy procentowe od późnej epoki brązu, starożytnej Grecji i Cesarstwa Rzymskiego do XX wieku. Wykres pokazuje, że zarówno w starożytnej Mezopotamii, Rzymie czy niedawnej epoce wiktoriańskiego świat zmagał się z z najwyższymi kosztami pożyczek.

W 2022 roku stopy procentowe podniosły się z poziomu najniższego od 5000 lat. To fundamentalna zmiana, która może oznaczać zmierzch nienaturalnie wysokich zwrotów z obligacji i akcji.Cp prawda bank pominął w analizie okres ok. 4100 lat ale kto by się nim przejął, prawda? Stratedzy chcą być śmiertelnie poważni i zwiastują 'ponure czasy’ dla Wall Street. Na tą chwilę główne obawy w BofA dotyczą cen ropy, umocnienia dolara amerykańskiego oraz… Dalszych podwyżek stóp procentowych Fed, które ostatecznie spowolnią ekspansję gospodarczą.

Źródlo: Financial Times, FDIC, Trepp
https://twitter.com/DeItaone/status/1711372100584284320

Drogi dług – konsekwencje (jeszcze) się nie ujawniły?

 • Setki modeli biznesowych wystawionych na próbę – według OakTree spółki bankrutują najczęściej ponieważ zmieniają się okoliczności i banki nie chcą już udzielać im kolejnych kredytów na refinansowanie zadłużenia i kontynuację działalności. Dla gospodarki jako całości to jeszcze nie dramat – po prostu przetrwają najsilniejsi (i najmniej zadłużeni)
 • Obniżona konsumpcja – jak wiele towarów zostało zakupionych ponieważ raty były niskie, a bank chętnie pożyczały pieniądze? Wciąż jednak niskie bezrobocie amortyzuje efekt ograniczonej konsumpcji 'na raty’
 • Niepewność na rynkach i ograniczone zwroty z rynku akcji – po co ryzykować wiele, skoro aktywa stalego dochodu (fixed income) płacą niemal dwucyfrowe odsetki roczne? By zmotywować inwestorów do większego ryzyka potrzebne jest uruchomienie ich wyobraźni… W pierwszej połowie roku robił to trend AI
 • Mniej kapitału na rynkach crowdfundingu, venture i private equity – klasa średnia więcej kalkuluje, fundusze wycofują się z finansowania nierentownych inwestycji. Mniej patologicznych 'zbiórek społecznych’ na różnego rodzaju 'biznesy małe i duże’.
 • Problem systemowy w bankach – ponieważ stopy procentowe były rekordowo niskie, a banki 'chciały zarabiać’ obracając depozytami klientów najczęściej inwestowały kapitał w obligacje… Które wydawały się 'pewną inwestycją’ – jak się okazało toną w stratach (kilka bankructw widzieliśmy już wiosną, jednak dla upadku kolejnych potrzebny byłby czynnik zapalny – run na wypłaty).
 • W środowisku wysokich stóp procentowych, dług USA będzie rósł także szybciej – powiększony o wyższe odsetki.
Zwrot 493 spółek z S&P500 (poza 'wspaniałą’ wg. wielu przewartościowaną siódemką największych spółek w USA) to obecnie mniej więcej… Zero. to znacznie mniej niż to, co oferują rentowności. Coraz mniej powodów by inwestować w akcje?

Miękkie lądowanie – Fed może podnosić stopy nadal

 • Bloomberg uważał, że recesja w 2023 na 100% da o sobie znać. Dlaczego? Ponieważ wyższe stopy procentowe będą dużym hamulcem dla gospodarki.
 • Analitycy przeoczyli fakt, że przychody przedsiębiorstw niefinansowych będą rosły szybciej niż koszty odsetkowe, co korzystnie wpłynie na ich sytuację finansową… Nie docenili siły konsumenta ale i ta jest ograniczona
 • W USA zamiast zwalniać firmy wykorzystują mocna koniunkturę i wg. NFP dodają 326 000 nowych miejsc pracy we wrześniu… To gdzie ta recesja? Ból w sektorze korporacyjnym nie jest (lub jest nie wszędzie) widoczny
 • Najgorętszym tematem na rynkach jest to, jak bardzo wyższe stopy procentowe będą bolesne.
 • Może to nie być aż tak bolesne.
 • Korporacje niefinansowe odnoszą większe korzyści z wyższych przychodów odsetkowych niż z wyższych kosztów odsetkowych.
 • Jednak tak mocny konsument oznacza prawdopodobnie, że… Neutralna stopa procentowa jest również wyższa. W skrócie? Trzeba gospodarce mocniej dokręcić śrubę, by zobaczyć spowolnienie i trwały spadek inflacyjnych czynników

W przyszłym roku spora część pozytywnie oddziałowujących na inflację 'efektów bazowych’ zniknie – dane będą porównywane nie do 'pro’ a do 'dez’ inflacyjnego roku. Fed połakomi się na kolejne podwyżki stóp wznosząc je powyżej 6%?

Koszty netto (kolor niebieski) jako procent zysku operacyjnego (dla indeksu S&P 500 z wyłączeniem spółek finansowych). Obecnie wynoszą one zaledwie 8,9% wszystkich przychodów operacyjnych, co jest jednym z najniższych poziomów od 2006 roku.

Może Cię zainteresuje:

Komentarze