Kurs akcji spółki wzrost o prawie 900% w 10 lat. Czy wczorajsze wyniki zaskoczyły inwestorów?

W długim terminie nie ma przypadków. Jeśli kurs akcji spółki rośnie o kilkaset procent na przestrzeni wielu lat, najprawdopodobniej stoją za tym fundamenty. LiveChat to jedna z niewielu firm notowanych na GPW, która odniosła światowy sukces. Niewiele jest także firm, które działają w modelu SaaS, czyli oprogramowanie jako usługa. Oznacza to, że klient wykupuje usługę poprzez regularne płatności (np. co miesiąc). LiveChat może się pochwalić wysoką rentownością i niezłym tempem wzrostu przychodów. Firma nie musi ponosić nakładów inwestycyjnych na rozwój biznesu. W efekcie generuje bardzo dużo gotówki, którą przeznacza m.in. na dywidendę. 

Kurs akcji spółki rośnie w ślad za wynikami. W ostatnim orku obrotowym przychody wzrosły o 41,9% do 315,7 mln zł. Natomiast zysk netto wzrósł o 44,8% do pozimu 172,4 mln zł
Źródło: LiveChat

LiveChat – wiodący gracz na rynku chatbotów

Produkty spółki nie są drogie i stanowią niewielki ułamek kosztów, jakie ponosi każda firma w obsłudze klienta. Jednak rozwiązanie LiveChat pozwala oszczędzić na liczbie pracowników zatrudnionych w obsłudze klienta. Z tego powodu często z produktów firmy korzystają małe i średnie firmy, które chcą ucinać niepotrzebne koszty osobowe.

Głównym produktem spółki jest LiveChat. Jest to platforma, która umożliwia kontrakt z działem obsługi klienta za pomocą kanału online. W skrócie jest to usługa chatu z botem, który początkowo rozmawia z klientem. Pozostałe produkty nie są tak popularne i odpowiadają za ułamek przychodów firmy. Mowa tutaj o ChatBot (tworzenie chatbotów), Helpdesk (zarządzanie problemami klientów), KonwledgeBase (aplikacja z bazą wiedzy) oraz OpenWidget (instalowanie widżetów na stronie internetowej).

W ostatnim roku obrotowym największe przychody wygenerował LiveChat (292,3 mln zł). Na kolejnym miejscu był ChatBot (18 mln zł) oraz HelpDesk (5,4 mln zł)
Źródło: LiveChat

Jednym z najważniejszych miar efektywności działania spółki jest określenie trzech miar: 

  • LTV (Lifetime Value) – szacowana wartość klienta
  • CAC (Customer Acquisition Cost) – koszt pozyskania klienta
  • Churn – comiesięczne, albo roczne rezygnacje z usługi

Im większy jest stosunek LTV do CAC, tym lepiej. Firma może zwiększyć LTV poprzez:

  • wzrostu ceny produktu
  • zmniejszenia odsetka rezygnacji klientów (churn)
  • dalsza monetyzacja klienta (więcej usług)

Szacunkowe wyniki: widać spowolnienie?

Dobrą tradycją jest to, że LiveChat po zakończeniu kwartału obrotowego bardzo szybko publikuje szacunkowe wyniki operacyjne. I Q roku obrotowego (kwiecień – czerwiec) wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR) wyniosła 6,47 mln$. Oznacza to wzrost o 1,1% k/k oraz 34,2% r/r. Tak wysoki wzrost w skali roku wynika głównie z podniesienia cennika na produkty spółki. Spółka podała w komunikacie, że audytor ma uwagi dotyczące raportu rocznego. W efekcie prowadzi prace nad zmianą polityki rozpoznania przychodów.

LiveChat poinformował, że na koniec czerwca 2023 roku ARPU dla produktu LiveChat wyniosło 158,2$ i było o 1,5$ niższe niż kwartał wcześniej oraz o 37,7$ wyższe niż rok wcześniej. W przypadku produktu ChatBot ARPU wzrosło zarówno k/k (o 1,5$) jak i r/r (o 20$). ARPU to średni przychód od użytkownika.

Warto również spojrzeć na szacunkowe wartości “operacyjnych przepływów gotówkowych”, które wyniosły 20,16 mln$ i były o 0,14 mln$ wyższe niż kwartał wcześniej. Z kolei rok wcześniej wskaźnik wynosił 15,21 mln$. Wzrost wynikał w głównej mierze z podniesienia cennika na produkty spółki.

Nota

Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. Bithub.pl nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem.

Może Cię zainteresować:

Komentarze