Automatyzacja to przyszłość. Jak Walmart zamierza ją wykorzystać?

Walmart to największa sieć supermarketów w Stanach Zjednoczonych. Jej przychody w ostatnim roku obrotowym wyniosły 611 mld$. Z kolei zysk netto spółki wyniósł wtedy 11 mld $. Jest to więc firma, która ma wystarczająco kapitału, aby wykorzystać nowinki technologiczne. Jedną z nich jest automatyzacja pracy. Walmart znajduje się pod nieustanną presją kosztową. Pracownicy żądają wyższych płac. Jednak podwyżki nie powodują wzrostu wydajności pracowników, a jedynie ograniczają ryzyko zwiększonej rotacji personelu. Wzrastająca presja płacowa zmusza Walmart do szukania oszczędności. Jedną z możliwości jest automatyzacja. Dzięki zwiększeniu automatyzacji w magazynach i sklepach będzie mógł dokonać redukcji etatów. To z kolei pozwoli podnieść pensję pracownikom, którzy nie zostali zwolnieni.

2000 osób na bruk — jak Walmart walczy o utrzymanie marży

We wtorek amertkańska sieć supermarketów poinformowała, że do końca roku obrotowego 2026 roku 65% sklepów będzie obsługiwane przez rozwiązania automatyzujące pracę. Automatyzacja będzie dotyczyć zarówno kas samoobsługowych jak i usług fulfilmentowych.

Jednocześnie Walmart ogłosił, że zamierza zwolnić 2000 osób odpowiedzialnych za obsługę zleceń online. Sieć supermarketów coraz więcej zleceń obsługuje za pośrednictwem swoich sklepów oraz zwiększa liczbę maszy automatyzujących pracę. Dzięki temu zmniejsza czas przetwarzania zamówień online. Walmart zamierza, aby do końca roku obrotowego 2026 roku 55% paczek było obsługiwanych przez zautomatyzowane urządzenia. Ma to zmniejszyć koszty jednostkowe przetwarzania zamówienia o 20%.

Prognozy spółki

Spółka ogłosiła, że w roku obrotowym 2024 przychody wzrosną od 2,5% do 3%. Z kolei na rynkach zagranicznych Walmart prognozuje wzrost przychodów o 6%. Zysk operacyjny ma wzrosnąć w kolejnym roku obrotowym o 3% r/r. Spółka spodziewa się także, że koszty finansowe wzrosną r/r o około 750 mln$. Wzrost kosztów finansowych spowoduje, że zysk netto na akcję spadnie o około 20 centów.

Według prognoz spółki, oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych wynik netto na akcję będzie wynosić 5,90$ – 6,05$. Wydatki inwestycyjne mają pozostać na niezmienionym poziomie pod względem nominalnym. Walmart będzie dużo inwestował w automatykę, rozwiązania technologiczne oraz łańcuch dostaw.

Walmart - prognozy
źródło: Walmart
Komentarze