Aforti stanowczo reaguje na zarzuty i domaga się sprostowania

Kilka dniu temu szeroko komentowany przez media był artykuł dziennikarza Gazety Wyborczej Wojciecha Czuchnowskiego, w którym zasugerował, że Aforti Holding S.A. funkcjonuje na podobnej zasadzie jak GetBack i Amber Gold. Jak wiemy, oba podmioty działały na zasadzie piramidy finansowej. W oświadczeniu dotyczącym niniejszego artykułu, jakie przesłał do naszej redakcji prezes zarządu Aforti możemy przeczytać:  Przedstawione informacje są kłamliwe, stanowią zlepek luźno połączonych ze sobą nieprawd pod z góry postawioną tezę a cały artykuł mógłby służyć jako modelowy przykład nierzetelności dziennikarskiej lub działania obliczonego na wzbudzenie sensacji w celu zwiększenia wpływów poprzez wykupienie płatnego dostępu.

Aforti domaga się sprostowania

W piśmie, które otrzymaliśmy od Aforti, zostaliśmy również poproszeni o sprostowanie kilku informacji. Jednak wszystkie informacje lub twierdzenia, które zdaniem Aforti wymagają sprostowania nie są naszego autorstwa, a pojawią się jedynie w formie cytatu ze wskazaniem konkretnego źródła lub autora. Ponadto część informacji, w przypadku których Aforti żąda sprostowania od naszej redakcji, w ogóle nie pojawiła się w naszej publikacji z 30 czerwca 2023 r. pt. Chętnych do debiutu na GPW nie widać, za to kolejny skandal wisi w powietrzu. KNF i UOKiK już działają. Znowu piramida finansowa? Poniżej przedstawiamy nasze stanowisko wobec żądania sprostowania, wysłanego do nas przez Aforti.

1. Nieprawdą jest, że Aforti Holding S.A. jest piramidą finansową.

W naszej publikacji takie stwierdzenie nie pojawia się ani razu. Cytowane są jedynie słowa Wojciecha Czuchnowskiego z artykułu Kolejna po GetBack i Amber Gold piramida finansowa. „Gdzie były służby?”. Artykuł opublikowano 30 czerwca 2023 roku ma portalu wyborcza.pl

2. Nieprawdą jest, że ryzykowne działania Aforti zaczęły intensyfikować się po rozwiązaniu współpracy z poznańskim Kolejorzem.

Nie jesteśmy autorami tego stwierdzenia. Jego autorem jest dziennikarz Gazety Wyborczej Wojciech Czuchnowski. W naszej publikacji zawarliśmy jego cytat, który pojawił się we wspomnianym powyżej artykule (Kolejna po GetBack i Amber Gold piramida finansowa. „Gdzie były służby?”).

3. Nieprawdą jest, ze prawie 3 tys. klientów zainwestowało nawet pół miliarda złotych w „produkty finansowe” spółki Aforti.

Autorem tego stwierdzenia jest dziennikarz Gazety Wyborczej Wojciech Czuchnowski. Pochodzi ono z artykułu jego autorstwa Kolejna po GetBack i Amber Gold piramida finansowa. „Gdzie były służby?”. W naszej publikacji jedynie cytujemy stwierdzenie tego autora.

4. Nieprawdą jest, że Aforti Securities S.A. w 2016 roku było częścią grupy Aforti Holding.

W naszej publikacji nie pada takie stwierdzenie. Przywołujemy jedynie informacje, które pojawiły się w artykule Kolejna piramida finansowa? Aforti ma zalegać z wypłatami tysiącom klientów, opublikowanym na portalu Business Insider 30 czerwca 2023 r. Samo Aforti Holding w przesłanym do nas piśmie informuje, że: Aforti Holding miało tylko i wyłącznie 9,9% udziału w kapitale zakładowym podmiotu i Spółka ta nie podlegała konsolidacji Grupy.

5. Nieprawdą jest, że KNF i UOKiK prowadzą postępowania przeciwko jakiejkolwiek spółce z Grupy Aforti.

Nie jesteśmy autorami tego twierdzenia. W naszej publikacji zacytowaliśmy jedynie informacje, które pojawiły się w artykule Kolejna piramida finansowa? Aforti ma zalegać z wypłatami tysiącom klientów, opublikowanym na portalu Business Insider 30 czerwca 2023 r. Ponadto w ostrzeżeniu konsumenckim prezesa UOKiK, które dotyczyło Assay Management i Assay ASI, możemy przeczytać również: Ponadto, od lutego 2023 r. prowadzone jest postępowanie przeciwko firmie Aforti Holding, która również oferowała konsumentom weksle w celu pozyskania kapitału. Spółce grozi kara do 10 proc. obrotu.

6. Nieprawdą jest, aby jakakolwiek spółka z grupy Aforti znajdowała się na liście ostrzeżeń KNF lub UOKiK.

W naszej publikacji ani razu nie pojawia się informacja lub stwierdzenie, że jakakolwiek spółka z grupy Aforti znajdowała się na liście ostrzeżeń KNF lub UOKiK.

7. Nieprawdą jest, aby Aforti Holding S.A. nie publikowało sprawozdania finansowego za 2022 rok z innego powodu niż nieukończenia badania sprawozdania finansowego przez audytora.

W naszej publikacji w ogóle nie pojawia się kwestia, dotycząca sprawozdania finansowego Aforti Holding S.A. za 2022 rok.

Zatem wszelkie informacje lub twierdzenia, w przypadku których Aforti wymaga od naszej redakcji sprostowania, nie są naszego autorstwa lub w ogóle nie pojawiły się w publikacji z 30 czerwca. Wobec czego wszelkie roszczenia i żądania winne być wystosowane przede wszystkim pod adresem Gazety Wyborczej, na łamach której pojawił się tekst zawierający większość informacji, z którymi nie zgadza się Aforti. Sama Gazeta Wyborcza zdaje się nie reagować na te żądania i publikuje kolejne teksty poświęcone spółce.

Komentarze