Wystartowała Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii

2 639

Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii (IGBiNT) to młoda inicjatywa, utworzona przez ekspertów ze środowiska blockchain w Polsce. Początki IGBiNT sięgają długich dyskusji na forum.bitcoin.pl, gdzie przedsiębiorcy i entuzjaści blockchainu zdecydowali, iż należy utworzyć organ decydujący o nowych technologiach – aby wspierać rozwój innowacji w Polsce. Izba stawia na edukację oraz współpracę z organami rządowymi i oświaty. Wspiera rozwój polskiej gospodarki przez użycie nowych technologii.

„Po czterech miesiącach – czyli dość szybko – dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób w poniedziałek 27 sierpnia Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii została zarejestrowana. Teraz całe środowisko tworzące miejsca pracy i przyciągające nowoczesność do Polski ma swojego reprezentanta. Będziemy rozmawiać o podatkach, regulacjach, ale i wdrażać zasady etyki dla branży. Dziękuję wszystkim za ciężką pracę!” – podsumowuje ostatni okres Robert Wojciechowski z Komitetu Założycielskiego

W ramach IGBiNT działalność zrzeszyło ponad 100 podmiotów gospodarczych związanych z technologią blockchain, kryptowalutami, ale również sztuczną inteligencją (AI). Jednym z podmiotów jest również Alior Bank, czynny propagator rozwiązań technologii blockchain w Polsce.

„Naszą misją jako członka izby jest także, zarówno popularyzacja technologii blockchain w Polsce, jak i edukacja społeczeństwa w tym zakresie. Doświadczyliśmy tego już w Aliorze wsród swoich pracowników, że wystarczy dobrze im wytłumaczyć na czym polega technologia, jakie są jej zalety, a jakie potencjalne wady, jakie korzyści może przynieść jej zastosowanie, a z jakimi zagrożeniami to się może wiązać, a wówczas budzi się w nich gen innowacyjności, co powoduje, że przychodzą z potencjalnymi pomysłami jak zastosować technologię, aby usprawnić działanie banku i zaoferować klientom innowacyjne produkty. Wierzę, że jesteśmy w stanie skopiować ten model działania w szerszym zakresie, pobudzając nasze społeczeństwo do kreatywnego wykorzystania technologii, bo uważam, że jesteśmy bardzo innowacyjnym, przedsiębiorczym narodem, drzemie w nas potencjał, który trzeba wyzwolić, tylko należy stworzyć do tego odpowiednie warunki i chcieć działać. ” – powiedział Tomek Sienicki – Blockchain Strategy Lead w Alior Banku

Izbę wsparło m.in. Polskie Stowarzyszenie Bitcoin oraz Fundajca Trading Jam. Polskie Stowarzyszeni Bitcoin to najprężniej działająca w Polsce organizacja mająca na celu zwiększanie świadomości dotyczącej technologii cyfrowej. Stowarzyszenie skupia zwolenników i użytkowników Bitcoina. Dzięki działalności Stowarzyszenia  11-12 maja 2018 r. odbył się pierwszy Polski Kongres Bitcoin. Fundacja Trading Jam Session  zajmuje się edukacją finansową i szerzeniem świadomości inwestycyjnej wśród Polaków. Pochodną tych działań jest zwalczanie patologii występujących na polskim rynku finansowym.

Jakie są cele Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii?

Komitet założycielski w szczególności zwraca uwagę na propagowanie innowacyjnych technologii, taką jaką jest m.in. Blockchain. Celem działania Izby jest reprezentacja podmiotów w nich zrzeszonych; w szczególności wobec organów państwowych oraz kształtowanie i rozpowszechnianie zasad etyki działalności gospodarczej. Izba stawia sobie cel między innymi: reprezentowania przedsiębiorców branżowych, którzy mogli by zostać poszkodowani działaniami instytucji takich jak: Krajowa Administracja Skarbowa, banki lub Komisji Nadzoru Finansowego.

IGBiNT zamierza wspierać wszystkie procedury związane z implementacją i rozwojem blockchainu oraz nowych technologii w Polsce, poprzez wpływ na konstruowanie prawa polskiego. Kolejnym ważnym celem Izby jest pomoc start-upom związanym z nowymi technologiami.

„W dniu 26 kwietnia podobna inicjatywa do IGBiNT została ogłoszona przez giełdy kryptowalutJaponii. Wedle Polskiej litery prawa Izba posiada ustawowe możliwości umożliwiające jej reprezentowanie interesów całej branży blockchain i nowych technologii, w rozmowach z organami rządowymi. Szerokiej publice pomysł powołania bytu godnego reprezentowania środowiska w rozmowach z rządem został zaprezentowany przez Minister Annę Streżyńską w dniu 23 lutego br. na premierze filmu pod tytułem „Krypto” w Warszawskim kinie LUNA” – napisano na oficjalnej stronie IGBiNT

Poniżej zamieszczamy wzór deklaracji członkowskiej IGBiNT. Wystarczy kliknąć w poniższy obrazek, aby zostać przekierowanym na oficjalną stronę Izby.

Blockchain
źródło: https://igbint.pl/

Podsumowanie 4 miesięcy pracy w związku z utworzeniem IGBiNT

Od pierwszego spotkania reprezentantów komitetu założycielskiego IGBiNT minęły 4 miesiące. W tym czasie komitet założycielski odbył wiele spotkań i podjął niezbędne decyzje do prawidłowego funkcjonowania Izby oraz zjednoczenia całej branży kryptowalut, blockchain i pozostałych nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji.

W poniższym spisie przedstawiamy ważniejsze wydarzenia związane z działaniami Izby:

 • 10 Maja 2018 – odbył się kongres założycielski, podczas którego zebraliśmy zgłoszenia i upoważnienia od obecnych przedstawicieli podmiotów wspierających powstanie Izby. Łącznie udało się uzyskać 60 deklaracji, a zgłaszający upoważnili ówczesnych komitet do dalszej reprezentacji i kontynuowania prac niezbędnych do założenia Izby.
 • 25 Maj 2018 – odbyło się spotkanie reprezentantów Komitetu Założycielskiego IGBiNT z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenie Bitcoin (Filip Pawczyński) i Fundacji Trading Jam (Jakub Mościcki). Jednogłośnie podjęliśmy decyzję o zwiększeniu ilości reprezentantów do 7. Od tego dnia w 7 osobowy skład komitetu wchodzą: Piotr Bień, Robert Wojciechowski, Filip Pawczyński, Rafał Kiełbus, Łukasz Zgiep, Lech Wilczyński, Jakub Mościcki.
 • 4 Czerwca 2018 – Odbyło się pierwsze spotkanie w KNF z przedstawicielami technologii blockchain, kryptowalut i fintech (w tym z reprezentantami IGBiNT)
 • 11 Czerwca 2018– Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. Blockchain w KNF z naszym udziałem.
 • 2 Lipca 2018 – Odbyło się pierwsze z cotygodniowych, regularnych spotkań Komitetu. Od tego dnia w każdy poniedziałek o godzinie 16:00 reprezentanci spotykają się w siedzibie Izby (i Fundacji Trading Jam) w celu omawiania kolejnych kroków niezbędnych do zarejestrowania NGO. W związku z faktem że ilość deklaracji przekroczyła pułap 150 zdecydowaliśmy złożyć niezbędne dokumenty do KRS.
 • 3 Lipca 2018 – spotkanie w Ministerstwie Finansów w sprawie AML
 • 13 Lipca 2018 – niezbędna dokumentacja została przygotowana przez kancelarię HWW, zweryfikowana przez notariusza i podpisana przez reprezentantów komitetu. Z przyczyn formalnych i czasowych część zgłoszeń została odrzucona. Stosowną uchwałą Komitetu Założycielskiego a później Zarządu Izby wszystkie zgłoszone podmioty przed pierwszym Walnym Zgromadzeniem konstytuującym Izbę będą posiadały status „członka założyciela”.
 • 30 Lipca 2018 – akt notarialny nie został uznany za wystarczający przez referendarza. Zostaliśmy poproszeni przez organ rejestracyjny KRS o uzupełnienie wniosku o wszystkie oryginały deklaracji, wyciągi z KRS i CEiDG oraz dodatkowe kopie Statutu.
 • 6 Sierpień 2018 – rozpoczęcie prac nad regulaminami Izby. W opracowaniu przez 4 kancelarie (SKM Legal, KG Legal, White and Case, HWW) są następujące regulaminy: zarządu, walnego zgromadzenia, sądu polubownego, RODO, księgowości i zespołów roboczych.
 • 17 Sierpnia 2018 – uzupełniony i kompletny wniosek został złożony w KRS z prośbą o pilne rozpatrzenie sprawy.
 • 22 Sierpnia 2018 – rejestracja IGBiNT przeszła w ostatni etap tzw. weryfikacja cyfrowej.
 • 27 Sierpnia 2018 – Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii została zarejestrowana!
 • 28 Sierpnia 2018 – Komitet Założycielski rozpoczyna przygotowania do Walnego Zgromadzenia konstytuującego Izbę.

Na co mogą wpłynąć działania IGBiNT?

Izba może między innymi:

a) przyczyniać się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspierać inicjatywy gospodarcze członków;
b) popierać, we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, rozwój kształcenia zawodowego, wspierać naukę zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenie zawodowe pracowników;
c) delegować swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej i usługowej;
d) organizować i stwarzać warunki do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczyć na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą jej członków;
e) wydawać opinie o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej;
f) informować o funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz wyrażać opinie o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania izby

Komentarze