Senator z Nowego Jorku chce karać za oszustwa kryptograficzne

Senator z Nowego Jorku Kevin Thomas proponuje kryminalizację oszustw kryptograficznych.

Senator stanowy Nowego Jorku Kevin Thomas stara się zapewnić prokuratorom jasne ramy prawne w walce przeciwko przestępstwom kryptograficznym, które są zgodne z duchem blockchain i jednocześnie zwalczają oszustwa w tym sektorze.

Senator przedstawił wniosek o zmianę ustawy w celu penalizacji przestępstw związanych z „rug pull” i innymi oszustwami związanymi z dystrybucją wirtualnych tokenów, niewłaściwym wykorzystaniem kluczy prywatnych i ukrytymi interesami w projektach kryptograficznych.

Rug Pull to forma scamu występującego najczęściej w środowisku platform DeFi, a przeprowadzanego przez samych twórców danego tokenu. Operacja polega na wyciągnięciu całej płynności z puli płynności dedykowanej projektowi. Skutkiem działania jest drastyczny spadek wartości tokenu w krótkim czasie i praktyczne wyzerowanie wartości projektu. Rug Pull najczęściej poprzedzony jest szeroko zakrojoną kampanią promocyjną, mającą na celu maksymalizację wolumenu inwestycyjnego.

Projekt ustawy zredagowany przez senatora Thomasa jako Senate Bill S8839, wzywa do zdefiniowania, karania i kryminalizacji oszustw skierowanych w szczególności do deweloperów i projektów, które mają na celu oszukanie inwestorów kryptograficznych.

Poprzez ustawę Thomas stara się zapewnić prokuratorom jasne ramy prawne w walce przeciwko przestępstwom kryptograficznym, które są zgodne z duchem blockchain i jednocześnie zwalczają oszustwa. Wzywa do zmiany prawa, która pociągnie za sobą opłaty za „rug pull” dla deweloperów, którzy sprzedadzą „ponad 10% tokenów w ciągu pięciu lat od daty ostatniej oferty publicznej sprzedaży tokenów”.

Oszustwo związane z kluczem prywatnym polega na ujawnieniu lub niewłaściwym wykorzystaniu kluczy prywatnych innej osoby bez uprzedniej zgody. Projekt ustawy ma również na celu obciążenie programistów za to że, nie ujawniają jakie zasoby tokenów cyfrowych posiadają na stronie głównej witryny internetowej dotyczącej tychże tokenów. Jednym słowem programiści i deweloperzy zdaniem senatora Kevina Thomasa powinni ujawniać publicznie stan posiadania tokenów z którymi pracują albo które oferują.

Projekt ustawy był analizowany przez komisję w celu ustalenia, czy kwalifikuje się on do rozpatrzenia.

Dodatkowo dwóch członków Izby Reprezentantów — przedstawiciel Kalifornii Norma Torres i przedstawiciel Arkansas Rick Crawford — niedawno wprowadzili przepisy mające na celu zmniejszenie ryzyka finansowego związanego z przyjęciem przez Salwador Bitcoina (BTC) jako prawnego środka płatniczego.

Jak niedawno donosił Cointelegraph, proponowane przepisy mają na celu analizę zagrożeń dla „cyberbezpieczeństwa, stabilności gospodarczej i rządów demokratycznych” Salwadoru.

Według Torresa:

„Salwador jest niezależną demokracją i szanujemy jego prawo do samorządności, ale Stany Zjednoczone muszą mieć plan ochrony naszych systemów finansowych przed ryzykiem związanym z tą decyzją”.

Dyskusja o penalizacji nadużyć na rynku kryptograficznym powinna być głośna i powinna odbywać się publicznie. Tak aby każdy pracujący nad fraudem był świadomy że, sprawiedliwość go dosięgnie jeśli będzie grał nieczysto.
Oczywiście jest to trudne do uchwycenia kiedy przestępcy o dekady wyprzedzają przepisy prawa i wykorzystują nagminnie stan braku karalności za wiele nieuczciwych zachowań w stosunku do społeczności, która dynamicznie ale dopiero się rozwija i organizuje.

Może Cię zainteresuje:

Komentarze