Ethereum skazane na wzrosty? | 27% środków odpłynęło z giełd w 48 godzin

11 771

Analitycy przewidują, że ethereum może wkrótce osiągnąć nowy, cenowy rekord wszech czasów. Poziom rezerw kryptowaluty na scentralizowanych giełdach spadł o 27% w ciągu dwóch dni. Czy ethereum jest skazane na wzrosty?

W ciągu ostatnich dwóch dni, ilość ETH trzymanych na giełdach znacząco spadła. Dane CryptoQuant wskazują, że obecnie w rezerwach scentralizowanych giełd znajduje się zaledwie 8,1 miliona ETH.

„W takim tempie, za 10 dni na giełdach nie będzie żadnych ETH”

Tendencja do coraz szybszego usuwania ETH z giełd została podkreślona przez Alex Saundersa z Nuggets News. 14 stycznia zwrócił on uwagę na 10% spadek rezerw ethereum na scentralizowanych platformach giełdowych – z 11 milionów do 10 milionów w ciągu 24 godzin. „W takim tempie, za 10 dni na giełdach nie będzie żadnych ETH” – skomentował.

Wcześniej Saunders zauważył, że spadek giełdowych rezerw ETH może nasilić się o kolejne 20%. Sugeruje to, że w w ciągu najbliższych 48 godzin, na scentralizowanych platformach może rzeczywiście zabraknąć ETH.

Popyt sięga nieba, czyli ethereum „skazane na wzrosty”

Od czasu wyznaczenia rekordowego poziomu 14,1 mln w połowie maja 2020 r., salda ETH na giełdach spadły o 42,5%. Dane z Glassnode wskazują, że rezerwy kryptowaluty na scentralizowanych giełdach nie były tak niskie od lipca 2018 r. W chwili pisania tego tekstu, na giełdach znajduje się tylko 7% podaży ethereum.

Saunders interpretuje te dane jako sugestię, że już niebawem nastąpi wzrost ETH w kierunku nowych rekordów wszech czasów:

„Wszyscy wiemy, co się stało, gdy popyt przewyższył podaż $ BTC. W ciągu 90 dni zwiększył swą wartość czterokrotnie”.

Dane CryptoQuant pokazują, że poziom rezerw BTC na giełdach spadł o 21% od czasu osiągnięcia rekordowego poziomu prawie trzech milionów w marcu 2020 r. Jednak trend coraz bardziej intensywnych wymian ethereum na giełdach znacznie przewyższa analogiczny trend w przypadku BTC. Rezerwy giełdowe BTC spadły od 21 października o 4,5%. Cena bitcoina wzrosła w tym okresie o 230%, z około 12 000 USD do 40 000 USD.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze