Analiza techniczna najpopularniejszych kryptowalut – 16.10.2017

Dobrym poniedziałkowym zwyczajem zapraszamy na analizę 5 najpopularniejszych kryptowalut: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash oraz Nem.

BTC/USD – Bitcoin

Na skutek trwających od 15 września br. wzrostów, dokładnie po miesiącu i 9 dniach kurs najpopularniejszej kryptowaluty w ubiegły czwartek pokonał psychologiczną barierę 5 tys. USD oraz 20 tys. PLN. W kolejnych dniach tendencja ta była kontynuowana w efekcie czego historyczne maksima ustanowione zostały na poziomie 5846 USD.

Zestawiając czwartkową aprecjację do tej z 5 sierpnia br. kiedy to kurs pokonał poziom 3 000 USD zauważymy ogromną dynamikę i zdecydowanie ponadprzeciętny wzrost. Co prawda wówczas kurs wzrósł o ok 17% a w czwartek tylko (albo i aż) o 11% to nie zmienia to faktu, że przy aktualnej wycenie wciąż znajdujemy się niemal 700 USD powyżej najbliższego, istotnego poziomu wsparcia stanowiącego tzw. ostatnią linię obrony (OLO).

Jeżeli zatem sytuacja miałaby się powtórzyć, potencjalne wzrosty mogłyby dotrzeć w okolice poziomu 6150 USD bądź nawet 8 400 USD. Różnica pomiędzy tymi poziomami wynika z proporcji, których powtórzenia moglibyśmy się spodziewać:

  1. 6150 USD to proporcja w stosunku 1:1 pomiędzy poprzednim ruchem wzrostowym z poziomu 1850 USD do 5 tys. USD a trwającymi obecnie wzrostami.
  2. 7000 USD to dokładnie 2 tys. powyżej poziomu 5 tys. a więc dokładnie tyle ile wynosiły wzrosty po pokonaniu poziomu 3 tys. do 5 tys. USD.
  3. 8000 USD to dokładnie ten sam stosunek co w podpunkcie pierwszym jednak odzwierciedlony w procentach. Wzrosty z 1850 USD do 5 tys. stanowiły ok 172%. 172% z 3000 USD to okolice poziomu 8000 USD.
  4. 8400 USD to dokładnie ten sam stosunek co w podpunkcie 2 jednak odzwierciedlony w procentach. Wzrosty z 3 tys. do 5 tys. USD stanowiły ok 67%. 67% z 5 tys. to okolice poziomu 8400 USD.

Uwzględniając powyższe scenariusze należy jednak pamiętać, że zgodnie z zachowaniem zasady zmiany biegunów, poziom 5000 USD jak każdy istotny opór, po pokonaniu powinien zostać przetestowany od góry (jako wsparcie). Spoglądając na powyższy screen zauważymy, że w przeszłości zasada ta była realizowana niemal perfekcyjnie. Do tej pory taki re-test poziomu 5000 USD się jednak nie pojawił a to który ze scenariuszy zostanie w pierwszej kolejności zrealizowany (pro-wzrostowy czy pro-spadkowy) zależeć może w dużej mierze od kierunku wybicia w trwającej od piątku konsolidacji pomiędzy poziomami 5395 USD a 5830 USD.

Spoglądając na poniższy screen zauważymy, że największe obroty generowane są w jenach japońskich i stanowią one niemal 60% dziennego wolumenu. Największą giełdą odpowiadającą za niemal 47% obrotu jest natomiast Bitfinex.

Źródło: cryptocompare.com

ETH/USD – Ethereum

Spoglądając na notowania Ethereum zauważymy to o czym pisałem powyżej a mianowicie re-testo ostatnio pokonanego oporu. W przypadku ETH poziom ten znajdował się dokładnie w okolicy poziomu 315 USD i jak zauważymy na poniższym screenie, zaledwie dwa dni po pokonaniu został on przetestowany od góry (jako wsparcie). Tam też pojawiła się reakcja popytowa. Mimo to, późniejsze wzrosty nie miały wystarczająco siły by pokonać lokalny opór 350 USD. W zamian za to, dziś nad ranem pojawiła się tam reakcja podażowa. Ponowne spadki mogłyby utworzyć konsolidację pomiędzy tymi dwoma poziomami. Jeżeli tak by się stało, spodziewałbym się, że podaż dotrze w okolice poziomu 315 USD w chwili, kiedy wsparcie to zbiegać się będzie z linią tendencji wzrostowej. Taka konfluencja wsparć mogłaby wpłynąć na pojawienie się silnej reakcji popytowej będącej sygnałem do ponownych wzrostów.

W przypadku Ethereum nie ma już tak drastycznego podziału obrotów. Największy, ponad 35 procentowy wolumen transakcyjny generowany jest w południowo koreańskiej walucie WON. Niewiele mniejsze obroty realizowane są jednak również w USD i BTC, które odpowiadaj kolejno za 34% i 24%.

Źródło: cryptocompare.com

LTC/USD – Litecoin

Na skutek czwartkowych wzrostów rynek pokonał techniczny opór w okolicy poziomu 57 USD. Warto również zwrócić uwagę, że już kolejnego dnia poziom ten został przetestowany od góry (jako wsparcie). Niewykluczone jednak, że podaż będzie chciała przetestować tą strefę po raz kolejny. Za scenariuszem tym przemawia wczorajsza, pro-spadkowa świeca pin bar oraz dzisiejsza reakcja podażowa. Obecnie znajdujemy się niejako w powietrzu dlatego też scenariusz ten jest dość mocno subiektywny. Równie dobrze, w najbliższym czasie moglibyśmy być świadkami dalszych wzrostów, dla których potencjalnym zasięgiem okazują się okolice poziomu 82.00.

DASH/USD – DASH

Dash niemal od początku października porusza się w konsolidacji pomiędzy poziomami 275 – 318. Biorąc pod uwagę układ ostatniego ruchu wzrostowego oraz kształt świec tworzących ten „impuls” (długie górne cienie), nikogo nie powinna dziwić niedzielna reakcja podażowa, która pojawiła się w okolice górnego ograniczenia tego boxu. Dziwi natomiast zasięg późniejszych spadków. Biorąc pod uwagę ich dynamikę, spodziewać można było się, że dotrą aż w okolice poziomu 275 USD. Tak się jednak nie stało, w efekcie czego kurs po raz kolejny oscyluje w okolicy wspomnianego oporu. Trwałe odrzucenie tej strefy mogłoby jednak otworzyć drogę do ponownych spadków. Dopóki rynek nie pokona trwale poziomu 318 USD, ostrożny byłbym z otwieraniem pozycji długich (kupna) na tym instrumencie.

XEM/USD – NEM

Przez niemal cały ubiegły tydzień kurs poruszał się w konsolidacji. Dopiero w niedzielę pojawiła się większa reakcja popytowa jadnak jak się okazało, była ona zbyt słaba by trwale pokonać techniczny opór w okolicy poziomu 0.25 USD. Dopóki strefa ta nie zostanie trwale pokonana ostrożny byłbym z otwieraniem pozycji długich. Ewentualnym scenariuszem umożliwiający zakupy byłoby pojawienie się silnej reakcji popytowej odrzucającej wsparcie w okolicy poziomu 0.19 USD. By tak się jednak stało, w najbliższym czasie musielibyśmy być świadkami ponownych spadków.

Warto również wspomnieć, że wszystkie z TOP20 największych walut cyfrowych notuje dziś wzrosty. Jedynie 27 spośród 100 największych krypto notuje dziś stratę. Ostatnie wzrosty sprawiły, że tylko w ciągu ostatniego tygodnia Bitcoin zwiększył swój udział w całym rynku do 54,27% z 51,03% w ubiegłym tygodniu.

Źródło: coinmarketcap.com

Jeżeli Ty również chciałbyś abym naniósł swoje kreski na wykres jakiejś konkretnej kryptowaluty, której nie ma w powyższym artykule, napisz proszę co to za instrument w komentarzu pod tym tekstem bądź ślij do mnie prywatną wiadomość na [email protected] a ja obiecuję uwzględnić to następnym razem.

“Spekulacja to wysiłek, prawdopodobnie nieskuteczny, aby obrócić trochę pieniędzy w duże pieniądze. Inwestycja to też wysiłek, który powinien być skuteczny, aby ochronić duże pieniędze przed zamianą w małe.” – Fred Schwed

Komentarze