Analiza techniczna najpopularniejszych kryptowalut – 16.07.2018

2 025
Dobrym poniedziałkowym zwyczajem zapraszamy na analizę 5 najpopularniejszych kryptowalut: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash oraz Nem.
BTC/USD – Bitcoin

Spoglądając na notowania cyfrowego złota zauważymy, że zgodnie z moją ubiegłotygodniową projekcją, rynek odrzucił testowany wówczas opór po czym osunął się w okolice 6300 USD. Mimo, że wsparcie to zostało pokonane, to od czwartku znów obserwujemy wzrosty. Jeżeli tylko tendencja ta będzie kontynuowane, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się ponownego przetestowania górnego ograniczenia trwającej od ponad miesiąca konsolidacji.

Biorąc jednak pod uwagę, że z technicznego punku widzenia konsolidacja jest formą korekty, dopóki opór ten nie zostanie trwale pokonany dalsze wzrosty stoją pod znakiem zapytania.

BTC/JPY – Bitcoin

Bardzo podobnie wygląda także obecna sytuacja na notowaniach pary BTC/JPY. W tym przypadku kurs znajduje się jednak nieco bliżej górnego ograniczenia obecnej konsolidacji. Warto jednak zwrócić uwagę, że nawet jeżeli poziom ten zostanie pokonany, to niewiele dalej znajdują się dwa kolejne opory, w okolicy których również mogłaby pojawić się reakcja podażowa.

ETH/USD – Ethereum

Dość podobnie wyglądają także notowania Ethereum, gdzie również na skutek ostatnich wzrostów rynek pokonał lokalny poziom oporu. Jeżeli tendencja ta będzie kontynuowana, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się nawet ponownego przetestowania okolic 492 USD. Warto jednak zwrócić uwagę, ze kurs w dalszym ciagu nie przetestował jeszcze od góry ostatnio pokonanego wsparcia. Niewykluczone więc, że na przestrzeni najbliższych dni pojawi się reakcja podażowa, na skutek której mogłoby dojść do takiego re-testu.

ETH/BTC – Ethereum

Spoglądając na notowania pary ETH/BTC zauważymy, iż zgodnie z moją ubiegłotygodniową projekcją kurs osunął się w okolice 0.0670 BTC. Tam też pojawiła się reakcja popytowa, na skutek której rynek ponownie dotarł w okolice 0.0720 BTC. Trwałe pokonanie tego opory mogłoby otworzyć drogę do dalszych wzrostów w okolice 0.0802 bądź nawet 0.0895 BTC.

Dopóki jednak kurs znajduje się poniżej niewykluczone, że strefa ta znów zostanie odrzucona a to mogłoby otworzyć drogę do powstania konsolidacji pomiędzy 0.0670 – 0.0720 BTC.

LTC/USD – Litecoin

Kurs Litecoina znajduje się obecnie na podobnym poziomie jak przed tygodniem. Oznacza to, że rynek w dalszym ciagu znajduje się poniżej 110 USD, co z technicznego punktu widzenia dyskwalifikuje w najbliższym czasie pro-wzrostowe projekcje. Nawet jeżeli w najbliższym czasie doszło do re-testu 95 USD bądź nawet 110 USD, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że w okolicy któregoś z tych oporów pojawi się silna reakcja podażowa.

LTC/BTC – Litecoin

W dalszym ciagu pro-spadkowo wyglądają także notowania pary LTC/BTC, gdzie na skutek ostatnich spadków kurs osunął się poniżej dość istotnej, zielonej strefy wsparcia (teraz oporu), co z technicznego punktu widzenia mogłoby otworzyć drogę do dalszych spadków nawet w okolice poziomu 0.01 BTC.

Podobnie jak w przypadku pary LTC/USD, nawet jeżeli w najbliższym czasie pojawią się jakieś wzrosty, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że dotrą one jedynie w okolice ostatnio pokonanego wsparcia.

DASH/USD – DASH

Bez większych zmian (od ubiegłego tygodnia) wygląda natomiast obecna sytuacja na notowaniach Dasha, gdzie kurs w dalszym ciagu oscyluje w konsolidacji pomiędzy 215 – 280 USD. Jak pisałem już ostatnio, pomimo, że z technicznego punktu widzenia konsolidacja jest formą korekty, co w tym przypadku zwiększa prawdopodobieństwo wybicia dołem, to dopóki kurs znajduje się powyżej poziomu 220 USD istnieją szansę na powrót do wzrostów. By tak się jednak stało, kurs musiałby wybić powyżej 280 USD.

Istotne w tym przypadku może okazać się więc to, w którym kierunku kurs wybije z obecnej konsolidacji. Pokonanie poziomu 280 USD mogłoby otworzyć drogę do ponownych wzrostów natomiast przekroczenie 220 USD do dalszych spadków.

DASH/BTC – DASH

Niezwykle interesująco wygląda obecna sytuacja na notowaniach pary DASH/BTC, gdzie rynek re-testuje obecnie ostatnio pokonane wsparcie (teraz opór). Trwałe pokonanie tej strefy mogłoby otworzyć drogę do ponownych wzrostów. Jeżeli jednak tak się nie stanie i poziom ten zostanie odrzucony, wówczas spodziewać moglibyśmy się nawet dalszej deprecjacji.

Spoglądając na interwał tygodniowy zauważymy, że gdyby tak się stało, potencjalne spadki mogłyby dotrzeć nawet w okolice 0.027 BTC.

XEM/USD – NEM

Równie mało optymistycznie wygląda także w dalszym ciagu obecna sytuacja na notowaniach NEM, gdzie kurs w dalszym ciągu znajduje się poniżej 0.20 USD. Dopóki poziom ten nie został jeszcze pokonany, bardziej prawdopodobne wydaje się jego odrzucenie, co z technicznego punktu mogłoby otworzyć drogę do dalszych spadków, dla których realnym zasięgiem okazują się nawet okolice poziomu 0.10 USD.

Jeżeli jednak strefa ta zostanie pokonana, spodziewać moglibyśmy się dalszej aprecjacji i ponownego przetestowania górnego ograniczenia wcześniejszej konsolidacji tj. 0.46 USD.

XEM/BTC – NEM

Bardzo podobnie wygląda obecna sytuacja na notowaniach pary XEM/BTC, gdzie kurs od pewnego czasu porusza się w dość wąskiej konsolidacji poniżej ostatnio pokonanego wsparcia (teraz oporu). Biorąc pod uwagę, że konsolidacja jest formą korekty, z technicznego punktu widzenia coraz bardziej prawdopodobne wydaje się możliwe wybicie dołem. Jeżeli tak by się stało, potencjalne spadki mogłyby dotrzeć nawet w okolice grudniowych dołków.

Jeżeli Ty również chciałbyś abym naniósł swoje kreski na wykres jakiejś konkretnej kryptowaluty, której nie ma w powyższym artykule, napisz proszę co to za instrument w komentarzu pod tym tekstem bądź ślij do mnie prywatną wiadomość na [email protected] a ja obiecuję uwzględnić to następnym razem.

“Przez całą moją karierę w finansach, byłem świadkiem jak wielu ludzi popadało w ruinę przez brak poszanowania ryzyka. Jeśli nie będziesz bacznie zwracał uwagi na ryzyko, ono się Tobą zajmie.”

– Larry Hite

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze