Analiza techniczna najpopularniejszych kryptowalut – 16.04.2018

641

Dobrym poniedziałkowym zwyczajem zapraszamy na analizę 5 najpopularniejszych kryptowalut: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash oraz Nem.

BTC/USD – Bitcoin

Kurs cyfrowego złota od 21 stycznia br. porusza się w bardzo szerokiej konsolidacji pomiędzy poziomami 6 tys. – 12 tys. USD. Pomimo, że ostatnie spadki nie dotarły w okolice dolnego ograniczenia tego boxu, to od tygodnia ponownie obserwujemy wzrosty. Spoglądając na interwał 4-godzinowy zauważymy, że na skutek tej aprecjacji rynek pokonał już lokalny poziom oporu (7500 USD). Jeżeli dzisiejsze spadki będą kontynuowane, spodziewać moglibyśmy się re-testu tej strefy a jej odrzucenie mogłoby otworzyć drogę do dalszych wzrostów nawet w okolice 11 800 USD.

BTC/JPY – Bitcoin

Pro-wzrostowo zaczyna wyglądać również obecna sytuacja na notowaniach pary BTC/JPY, gdzie na skutek ubiegłotygodniowej aprecjacji kurs wybił górą z trwającego od drugiej połowy grudnia ub.r. kanału spadkowego. Podobnie jak w przypadku pary BTC/USD, jeżeli dzisiejsze spadki będą kontynuowane, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się re-testu ostatnio pokonanego oporu (teraz wsparcia). W tym przypadku są to okolice 800 tys. JPY.

ETH/USD – Ethereum

Silną aprecjację na przestrzeni minionego tygodnia obserwowaliśmy również na notowaniach Ethereum. Abyśmy mogli jednak mówić o trwałym powrocie do wzrostów, z technicznego punktu widzenia kurs musiałby najpierw pokonać bardzo ważny poziom oporu znajdujący się w okolicy 580 USD. Dopóki znajdujemy się poniżej, może się okazać, że wzrosty te są jedynie kolejną korektą w trendzie spadkowym.

ETH/BTC – Ethereum

Bardzo podobnie wygląda również obecna sytuacja na notowaniach pary ETH.BTC, gdzie pomimo ostatnich wzrostów kurs w dalszym ciągu znajduje się poniżej istotnego oporu. Dopiero pokonanie tej strefy mogłoby otworzyć drogę do dalszej aprecjacji. Ewentualny re-test i odrzucenie tego poziomu mogłoby natomiast otworzyć drogę do dalszych wzrostów, dla których potencjalnym zasięgiem mogłyby okazać się nawet okolice 0.0240 BTC.

LTC/USD – Litecoin

Równie mało optymistycznie (jak dotąd) wyglada również obecna sytuacja na notowaniach Litecoina, gdzie kurs od 27 marca br. porusza się w trendzie horyzontalny. Jak powtarzałem już wielokrotnie w moich analizach, z technicznego punktu widzenia tego typu konsolidacja jest formą korekty co zwiększa prawdopodobieństwo wybicia w kierunku zgodnym z wcześniejszym trendem (w tym przypadku spadkowym – wybicie dołem). Dopóki więc kurs nie znajdzie się powyżej poziomu 139 USD, ewentualne wzrosty pozostają w sferze marzeń i nie znajduję dla nich technicznego potwierdzenia.

LTC/BTC – Litecoin

W dalszym ciągu pro-spadkowo wygląda również obecna sytuacja na notowaniach pary LTC/BTC, gdzie zgodnie z moją wcześniejszą projekcją kurs pokonał testowane wówczas wsparcie 0.0180. Spoglądając na interwał H4/D1 zauważymy, że po kilkudniowej korekcie wzrostowej doszło już do re-testu tego poziomu a w jego okolicy pojawiła się reakcja podażowa. Jeżeli tendencja spadkowa będzie kontynuowana, spodziewać moglibyśmy się nawet ponownego przetestowania strefy wsparcia pomiędzy 0.0140-0.01445 BTC.

DASH/USD – DASH

Dość interesująco zaczyna natomiast wyglądać obecna sytuacja na Dash’u, gdzie na skutek ostatnich wzrostów kurs pokonał linię trendu spadkowego oraz lokalny poziom oporu w okolicy 345 USD. W najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się re-testu tego poziomu od góry (jako wsparcia) a jego odrzucenie mogłoby (przynajmniej z technicznego punktu widzenia) otworzyć drogę do dalszych wzrostów. Najbliższym, istotny opór będący potencjalnym zasięgiem dla tej aprecjacji znajduje się w okolicy 455 USD.

DASH/BTC – DASH

Zdecydowanie mniej optymistycznie wygląda natomiast obecna sytuacja na notowaniach pary DASH/BTC, gdzie kurs oscyluje poniżej ostatnio pokonanego wsparcia (teraz oporu). W okolicy tego poziomu pojawiła się już reakcja podażowa co z technicznego punktu widzenia zwiększa prawdopodobieństwo jego odrzucenia. Jeżeli tak by się stało, spodziewać moglibyśmy się dalszej deprecjacji, dla której potencjalnym zasięgiem okazują się nawet w okolice 0.0350 BTC.

XEM/USD – NEM

Równie mało optymistycznie wyglada również obecna sytuacja techniczna na notowaniach NEM, gdzie w porównaniu z wcześniejszymi spadkami ostatnie wzrosty wydają się nad wyraz spokojnie, co z technicznego punktu widzenia bardziej przypomina korektę aniżeli zmianę nastawienia rynku. Abyśmy mogli mowić o zmianie trendu, kurs musiałby w tym przypadku pokonać trwale poziom oporu w okolicy 0.65 USD.

XEM/BTC – NEM

Bardzo podobnie wygląda również obecna sytuacja na notowaniach pary XEM/BTC, gdzie pomimo ubiegłotygodniowych wzrostów kurs w dalszym ciągu znajduje się poniżej poziomu 5000 satoshi. Jeżeli aprecjacja będzie kontynuowana, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się ponownego przetestowania tego poziomu jednak dopiero jego trwałe pokonanie mogłoby otworzyć drogę do większych wzrostów.

Jeżeli Ty również chciałbyś abym naniósł swoje kreski na wykres jakiejś konkretnej kryptowaluty, której nie ma w powyższym artykule, napisz proszę co to za instrument w komentarzu pod tym tekstem bądź ślij do mnie prywatną wiadomość na [email protected] a ja obiecuję uwzględnić to następnym razem.

“Są chwile, kiedy należy być całkowicie poza rynkiem, zarówno ze względów emocjonalnych jak i ekonomicznych.” – Jesse Livermore

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego

Komentarze