Analiza techniczna najpopularniejszych kryptowalut – 12.03.2018

765

Dobrym poniedziałkowym zwyczajem zapraszamy na analizę 5 najpopularniejszych kryptowalut: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash oraz Nem.

BTC/USD – Bitcoin

 Spoglądając na notowania cyfrowego złota zauważymy, że rynek odrzucił lokalny opór w okolicy 11 800 USD. Późniejsze spadki były na tyle silne, że kurs bez większego problemu pokonał również poziom 9 500 USD, który obecnie re-testujemy od dołu (jako opór). Odrzucenie tej strefy mogłoby otworzyć drogę do dalszych spadków, dla których potencjalnym zasięgiem okazują się okolice 6 tys. USD bądź nawet 5 tys. USD.

Wykres BTC/USD od TradingView

BTC/JPY – Bitcoin

Pro-spadkowo wygląda również obecna sytuacja na notowaniach BTC wyrażonych w JPY, gdzie zgodnie z moją ubiegłotygodniową projekcją rynek odrzucił testowaną wówczas linię tendencji spadkowej a na skutek późniejszych spadków pokonał również techniczne wsparcie w okolicy 1.03 mln JPY, które obecnie re-testujemy od dołu (jako opór). Odrzucenie tej strefy mogłoby otworzyć drogę do dalszych spadków, dla których potencjalnym zasięgiem okazują się nawet okolice 600 tys. JPY.

Wykres BTC/JPY od TradingView

ETH/USD – Ethereum

Zgodnie z moją ubiegłotygodniową projekcją rynek odrzucił testowaną wówczas (różową) strefę oporu. Na skutek późniejszych spadków doszło do pokonania najbliższego wsparcia (790 USD), w efekcie czego w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się dalszej deprecjacji nawet w okolice wspomnianego przeze mnie już w ubiegłym tygodniu poziomu 580 USD. Warto jednak zwrócić uwagę, że w tym przypadku nie doszło jednak jeszcze do re-testu ostatnio pokonanego wsparcia (teraz oporu). Nie wykluczone więc, że przed ewentualnymi spadkami pojawi się najpierw jakaś korekta wzrostowa.

Wykres ETH/USD od TradingView

ETH/BTC – Ethereum

Pro-spadkowo wygląda również obecna sytuacja na notowaniach ETH/BTC, gdzie rynek re-testuje ostatnio pokonane, lokalne wsparcie (teraz opór). Trwałe odrzucenie tej strefy mogłoby otworzyć drogę do dalszych spadków w okolice poziomu 0.0675. Za scenariuszem tym przemawia również fakt, iż mimo, że strefa ta została pokonana już 7 stycznia br., to w dalszym ciągu nie doszło do jej re-testu.

Wykres ETH/BTC od TradingView

LTC/USD – Litecoin

Nieciekawie wygląda również obecna sytuacja na notowaniach Litecoina, gdzie również doszło do re-testu ostatnio pokonanego wsparcia. Tamteż dziś pojawiał pojawiła się silna reakcja podażowa i wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się ponownego przetestowania okolic poziomu 168 USD. Jeżeli wsparcie to również zostałoby pokonane, dalsza deprecjacja mogłaby sięgnąć nawet poziomu 105 USD.

Wykres LTC/USD od TradingView

LTC/BTC – Litecoin

Zdecydowanie lepiej wygląda natomiast obecna sytuacja na notowaniach pary LTC/BTC, gdzie na skutek ubiegłotygodniowego osłabienia BTC rynek pokonał lokalny opór. Obecnie obserwujemy re-test tej strefy. Biorąc pod uwagę, że wsparcie to zbiega się z mierzeniem 50% korekty Fibonacciego z ostatnich wzrostów, spodziewać moglibyśmy się jego odrzucenia. To mogłoby natomiast otworzyć drogę do dalszych wzrostów nawet w okolice 0.0240 BTC.

Wykres LTC/BTC od TradingView

DASH/USD – DASH

Spoglądając na notowania Dasha zauważymy, że sytuacja w dalszym ciagu wygląda pro-spadkowo. W tym przypadku rynek również pokonał lokalne wsparcie i jeżeli tylko tendencja ta będzie kontynuowana, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się ponownego przetestowania okolic poziomu 410 USD.

Wykres DASH/USD od TradingView

DASH/BTC – DASH

Pro-spadkowo wygląda również sytuacja na notowaniach pary DASH/BTC. Jak pisałem już tydzień temu, w tym przypadku niewykluczone jednak, że przed dalszymi spadkami pojawi się jakieś odreagowanie i przynajmniej niewielka korekta wzrostowa. Z technicznego punktu widzenia wzrosty mogłyby dotrzeć w okolice ostatnio pokonanego wsparcia (teraz oporu) zbiegającego się obecnie z mierzeniem 38.2% korekty Fibonacciego z wcześniejszych spadków. Jeżeli strefa ta zostałaby odrzucona, spodziewać moglibyśmy się dalszej deprecjacji nawet w okolice 0.0350 BTC.

Wykres DASH/BTC od TradingView

XEM/USD – NEM

Zgodnie z moją ubiegłotygodniową projekcją (i kilkoma wcześniejszymi) w minionym tygodniu w końcu doszło do przetestowania poziomu 0.31 USD. Mimo, że chwilowo wsparcie to zostało pokonane, to szybko pojawiła się reakcja popytowa, która zanegowała te spadki. Biorąc jednak pod uwagę wciąż istniejącą sekwencję coraz niższych wierzchołków i dołków, dopóki poziom 0.65 USD nie zostanie trwale pokonany, należałoby się liczyć z możliwą dalszą deprecjacją.

Wykres XEM/USD od TradingView

XEM/BTC – NEM

W przypadku zestawienia z BTC sytuacja wygląda zdecydowania pro-wzrostowo…przynajmniej tymczasowo. W najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się bowiem re-testu ostatnio pokonanego wsparcia (teraz oporu). Jeżeli jednak strefa ta zostałaby odrzucona, należałoby liczyć się z możliwością powrotu niedźwiedzi na rynek.

Wykres XEM/BTC od TradingView

LUN/USD – Lunyr

Niestety przez wzgląd na mój wyjazd na konferencję FxCuffs do Krakowa niestety w najbliższy czwartek nie ukaże się analiza. Kolejnego artykułu spodziewajcie się więc dopiero w poniedziałek, 19 marca br. Wszystkich bardzo serdecznie za to przepraszam i dlatego właśnie w dniu dzisiejszym przyjrzyjmy się obecnej sytuacji technicznej na Lunyr.

Spoglądając na interwał 4-godzinowy zauważymy, że kurs niemal od początku roku porusza się na południe. Warto również zwrócić uwagę jak często rynek testował linię tej tendencji. Z technicznego punktu widzenia, dopiero pokonanie tego oporu mogłoby otworzyć drogę do ponownych wzrostów. Biorąc jednak pod uwagę, obecną tendencję spadkową bardziej prawdopodobna wydaje się kontynuacja tego ruchu. Najbliższe, istotne poziomy wsparcia, na które należy zwrócić uwagę znajdują się w tym przypadku kolejno w okolicy 14, 12 oraz 11 USD, z czego ten ostatni jest najistotniejszy.

Wykres LUN/USD od TradingView

Jeżeli Ty również chciałbyś abym naniósł swoje kreski na wykres jakiejś konkretnej kryptowaluty, której nie ma w powyższym artykule, napisz proszę co to za instrument w komentarzu pod tym tekstem bądź ślij do mnie prywatną wiadomość na [email protected] a ja obiecuję uwzględnić to następnym razem.

“Największa zmienność występuje w punktach zwrotnych, zmniejsza się wraz z ustanowieniem nowego trendu.” – George Soros

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego

Komentarze