Analiza techniczna najpopularniejszych kryptowalut – 11.06.2018

2 248

Dobrym poniedziałkowym zwyczajem zapraszamy na analizę 5 najpopularniejszych kryptowalut: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash oraz Nem.

BTC/USD – Bitcoin

Spoglądając na notowania cyfrowego złota zauważymy, iż zgodnie z moją ubiegłotygodniową projekcją kurs osunął się w okolice 6500 USD. Biorąc pod uwagę, że do tej pory w okolicy tego wsparcie nie pojawiła się żadna reakcja popytowa, obecnie rozważać możemy dwa scenariusze:

  • Jeżeli w najbliższym czasie pojawi się silna reakcja popytowa i obecnie testowana strefa zostanie odrzucona, spodziewać moglibyśmy się ponownych wzrostów. W tym przypadku, dopiero pokonanie linii tendencji spadkowej mogłoby jednak zmienić nastawienie rynku w szerszym horyzoncie czasowym.
  • Jeżeli obecnie testowania strefa zostanie pokonana, z technicznego punktu widzenia spodziewać moglibyśmy się dalszej deprecjacji, dla której potencjalnym zasięgiem mogłyby okazać się nawet okolice 5,5 – 5 tys. USD.

BTC/JPY – Bitcoin

W dalszym ciągu pro-spadkowo wygląda także obecna sytuacja na notowaniach pary BTC/JPY, gdzie w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się ponownego przetestowania okolic 700 tys. JPY. Po osiągnięciu tego poziomu potencjalne scenariusze wyglądając dokładnie tak samo jak w przypadku wyceny BTC w USD. Ewentualne pokonanie tego wsparcia mogłoby otworzyć drogę do dalszych spadków nawet w okolice 550-600 tys. JPY.

ETH/USD – Ethereum

Pro-spadkowo zaczyna wyglądać także obecna sytuacja na notowaniach Ethereum, gdzie kurs również znalazł się w okolicy technicznego wsparcia. Jeżeli w najbliższym czasie nie pojawi się dość silna reakcja popytowa i kurs osunie się poniżej 500 USD, potencjalne spadki mogłyby dotrzeć nawet w okolice 360-400 USD.

Z technicznego punktu widzenia dopiero pokonanie oporu w okolicy 620 USD mogłoby otworzyć drogę do ponownych. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż poziom ten znajduje się w okolicy mierzenia 38.2% korekty Fibonacciego wydaje się to coraz mniej prawdopodobne.

ETH/BTC – Ethereum

Równie mało optymistycznie wyglada także obecna sytuacja na notowaniach pary ETH/BTC, gdzie kurs oscyluje poniżej lokalnego oporu. Spoglądając na interwał dzienny zauważymy, że pojawiła się tam już pierwsza reakcja podażowa. Biorąc pod uwagę, że poziom ten zbiega się z mierzeniem 61.8% korekty Fibonacciego, coraz bardziej prawdopodobne wydaje się jego potencjalne odrzucenie, co z technicznego punktu widzenia mogłoby otworzyć drogę do ponownych spadków, dla których docelowym zasięgiem mogą okazać się nawet okolice 0.0670 BTC.

LTC/USD – Litecoin

Coraz mniej optymistycznie zaczyna wyglądać także obecna sytuacja na notowaniach Litcoina, gdzie kurs ponownie znalazł się w okolicy 100 USD. Biorąc pod uwagę, że poziom ten od pół roku pozostaje niepokonany, jego trwałe wybicie mogłoby otworzyć drogę do znacznie większych spadków.

Co prawda poniżej znajduje się jeszcze jedno, techniczne wsparcie w okolicy 95 USD, to jednak wybicie poniżej mogłoby otworzyć drogę do dalszych spadków nawet w okolice 35 USD.

Dopóki jednak znajdujemy się powyżej (a właściwie wewnątrz) obecnie testowanej strefy wsparcia można mieć nadzieję, że w najbliższym czasie pojawi się silna reakcja popytowa, która otworzy drogę do ponownych wzrostów.

LTC/BTC – Litecoin

W dalszym ciągu pro-spadkowo wygląda także obecna sytuacja na notowaniach pary LTC/BTC, gdzie kurs od dłuższego czasu oscyluje w okolicy lokalnego poziomu wsparcia. Biorąc pod uwagę, że z technicznego punktu widzenia konsolidacja jest formą korekty, bardziej prawdopodobne wydaje się w tym przypadku pokonanie tego poziomu co otworzyłoby możliwość do ponownego przetestowania okolic 0.0140.

DASH/USD – DASH

Spoglądając na notowania Dasha zauważymy, że zgodnie z moją ubiegłotygodniową projekcją na skutek ostatnich spadków kurs osunął się poniżej 280 USD. W związku z powyższym mogę jedynie podtrzymać moją wcześniejszą projekcję, w której pisałem, że jeżeli tylko tak się stanie, z technicznego punktu widzenia spodziewać moglibyśmy się dalszej deprecjacji i ponownego przetestowania nawet okolic 220 USD.

DASH/BTC – DASH

Równie mało optymistycznie wygląda także obecna sytuacja na notowaniach pary DASH/BTC, gdzie także sprawdziła się moja ubiegłotygodniowa projekcja o odrzuceniu testowanego wówczas oporu w okolicy 0.0425 BTC. W najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się zatem kontynuacji spadków przynajmniej w okolice 0.0368 BTC. Jeżeli jednak wsparcie to również zostanie pokonane, spodziewać moglibyśmy się dalszej deprecjacji nawet do 0.0255 BTC.

XEM/USD – NEM

Spoglądając na notowania NEM zauważymy, po kilku tygodniach rynek w końcu zrealizował moją projekcję i dotarł w okolice 0.20 USD. Biorąc po uwagę, że w okolicy tego wsparcia nie pojawiła się jeszcze żadna większa reakcja popytowa, podobnie jak w przypadku BTC należałoby uwzględnić dwa możliwe scenariusze:

  • Jeżeli w najbliższym czasie pojawi się silna reakcja popytowa i obecnie testowana strefa zostanie odrzucona, spodziewać moglibyśmy się ponownych wzrostów, dla których realnym zasięgiem okazują się okolice górnego ograniczenia trwającej od dłuższego czasu konsolidacji tj 0.46 USD.
  • Jeżeli obecnie testowania strefa zostanie pokonana, z technicznego punktu widzenia spodziewać moglibyśmy się dalszej deprecjacji, dla której potencjalnym zasięgiem mogłyby okazać się nawet okolice 0.10 USD.

XEM/BTC – NEM

Bardzo podobnie wygląda obecna sytuacja na notowaniach pary XEM/BTC, gdzie kurs także znajduje się w okolice technicznego wsparcia. Biorąc pod uwagę, że z technicznego punktu widzenia trwająca od drugiej połowy lutego br. konsolidacja jest formą korekty, pokonanie 3000 satoshi mogłoby otworzyć drogę do dalszych spadków nawet w okolice grudniowych minimów.

Jeżeli Ty również chciałbyś abym naniósł swoje kreski na wykres jakiejś konkretnej kryptowaluty, której nie ma w powyższym artykule, napisz proszę co to za instrument w komentarzu pod tym tekstem bądź ślij do mnie prywatną wiadomość na [email protected] a ja obiecuję uwzględnić to następnym razem.

„Skoncentruj swoje inwestycje. Gdy masz harem, w którym jest czterdzieści kobiet, nigdy żadnej z nich dobrze nie poznasz.” – Warren Buffet

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze