Analiza Ethereum | Kierunek: 1500 USD

Ethereum ma potencjał, aby kontynuować swój ruch wzrostowy powyżej 1500 USD. Jakim sposobem?

Druga co do wielkości kryptowaluta przebiła się dziś powyżej kanału cenowej konsolidacji, przełamując swoją górną linię trendu w towarzystwie rosnącego wolumenu. Wygląda więc na to, że mamy do czynienia z trójkątem zwyżkującym, który inwestorzy postrzegają jako pro wzrostowy wskaźnik kontynuacji.

Ethereum w trójkącie

Struktura trójkąta zwyżkującego rozwija się, gdy cena aktywa waha się pomiędzy linią oporu a rosnącą linią trendu, tworząc coraz wyższe dołki.

Dlatego też, jeśli wartość aktywa podąża w górę przed utworzeniem wspomnianej struktury, potencjał do kontynuacji wzrostów wybija się ponad linię poziomą.

Podobną strukturę utworzyło właśnie Ethereum po gwałtownym wzroście z 757 USD do 1169 USD. Wzór trójkąta ustanowił poziomą linię oporu w pobliżu 1127 USD. Kurs ETH / USD przebił poziom w górę podczas dzisiejszej sesji, osiągając dzienne maksimum na poziomie 1170 USD.

analiza ethereum
źródło: TradingView

Cena weszła w region oznaczony prostokątem, jak pokazano na powyższym wykresie. Wygląda na to, że inwestorzy z perspektywą krótkoterminową skorzystali też dzisiaj ze szczytu kursu pary w ciągu dnia. Niemniej jednak cena utrzymała się powyżej linii poziomej, sygnalizując potencjał do wybicia w górę.

Ethereum do 1500 USD

Kolejne przebicie powyżej sesyjnego maksimum Ethereum na poziomie 1168 USD może skłonić traderów do zwrócenia uwagi na cel wybicia kanału zwyżkującego. Wysokość masztu przed utworzeniem trójkąta ma wysokość około 395 USD. To stawia ETH / USD (potencjalnie) na drodze do ponad 1500 USD.

analiza ethereum
wolumen bitcoina i ethereum w okolicach szczytów ceny; źródło: itBit

Więcej przesłanek odnośnie potencjalnego wzrostu Ethereum pochodzi z analizy popytu detalicznego. Założyciel Nugget News, Alex Saunders, udostępnił jednodniowy wykres wolumenu Bitcoin i Ethereum pochodzący z itBit, platformy aktywów cyfrowych należącej do Paxos, dostawcy usług kryptograficznych dla PayPal, Paxos. Saunders skomentował:

„Popyt detaliczny na BTC i ETH jest absolutnie niesamowity. Jest na dobrej drodze do przebicia ich największego jednodniowego wolumenu w wysokości 110 mln USD. Opinia publiczna łapie się na ten magiczny bug związany z internet money, podobnie jak wtedy, gdy zaczęła napływać fala pieniędzy instytucjonalnych”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze