Ważny komunikat KNF w sprawie objęcia nadzorem Binance Polska

KNF dementuje informacje Binance Polska o objęciu jej nadzorem regulatora rynku

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała, że na dzień dzisiejszy nie licencjonuje, nie rejestruje ani nie nadzoruje giełd oraz kantorów kryptowalut. Urząd przypomniał także, że nie zatwierdza tego rodzaju działalności oraz nie jest wyposażony w narzędzia, które pozwoliłyby na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku upadku giełdy kryptowalut.

Umiesz liczyć? Licz na siebie

Giełdy i kantory kryptowalut nie są również zobowiązane do wprowadzenia rozwiązań prawno-organizacyjnych, które zapewniałyby bezpieczeństwo środków klientów. KNF podkreślił, że giełdy i kantory kryptowalut nie zapewniają ochrony środków klientów przewidzianej dla banków czy instytucji płatniczych, ani nie są wyłączone z masy upadłościowej.

KNF wskazała, że nadzór nad giełdami i kantorami kryptowalut może być sprawowany jedynie w przypadku świadczenia przez te podmioty usług płatniczych na podstawie ustawy o usługach płatniczych. Przypomniano, że świadczenie takich usług wiąże się z obowiązkiem uzyskania stosownego zezwolenia KNF na prowadzenie działalności jako krajowa instytucja płatnicza albo wpis do rejestru małych instytucji płatniczych lub biur usług płatniczych.

Zobacz też: Binance i Huobi razem przeciwko cyberprzestępcom. Odzyskano miliony

W związku z brakiem regulacji działalności dostawców usług wymiany walut wirtualnych, działalność takich podmiotów nie jest licencjonowana ani nie podlega paszportowaniu/notyfikacji. W przypadku potrzeby dochodzenia roszczeń przez klientów, organem właściwym będzie sąd właściwy siedziby giełdy lub kantoru.

Pełny komunikat KNF

„(…) Komisja nie zatwierdza także tego rodzaju działalności, ani nie jest wyposażona w narzędzia umożliwiające pomoc osobom poszkodowanym w wyniku ewentualnego upadku giełdy kryptowalut.

Należy także pamiętać, że giełdy i kantory kryptowalut w swojej podstawowej działalności nie zapewniają ochrony środków klientów przewidzianej np. dla banków czy instytucji płatniczych, m.in. przed ewentualnymi roszczeniami wierzycieli tych podmiotów oraz nie są wyłączone z masy upadłościowej.

W przypadku więc konieczności dochodzenia przez klientów CASP roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń przez te podmioty, organem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby giełdy lub kantoru.

W odniesieniu do informacji publikowanych przez Binance Polska sp. z o.o. na temat współpracy z organami regulacyjnymi w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony klientów UKNF wskazuje, że nie prowadzi żadnych rozmów z Binance Polska sp. z o.o., które zmierzałyby do objęcia tego podmiotu nadzorem”. (PAP)

Może Cię zainteresować:

BinanceKNFkomisja nadzoru finansowegoKryptowalutyregulacje
Komentarze (0)
Dodaj komentarz