Bitcoin przekracza 9000 USD | Najlepsze aktywo 2020

Zaczęło się już wczoraj. W ciągu ubiegłej doby BTC zyskał ponad 1000 USD zostawiając w tyle kluczowy opór, nad którym głowili się analitycy. Dziś rano Bitcoin zaspokaja apetyt na wzrosty, przekraczając w pięknym stylu poziom 9000 USD.

Dziś o 3:30 rano UTC kurs bitcoina przekroczył 9 000 USD. Bitcoinowe odrodzenie przewyższa znacznie w swojej dynamice nawet Dow Jones Industrial Average – jeden z kluczowych barometrów głównego nurtu rynku.

Bitcoin odrabiał straty rosnąc o blisko 130% od czasu pamiętnych spadków z połowy marca.

wykres BTC USD od TradingView

Dla porównania – Dow Jones wzrósł „tylko” o około 36% od najniższego poziomu z 23 marca (18 210 USD) do ok. 24 633 USD, gdzie znajduje się teraz.

W związku z tym bitcoin stał się, jak dotąd, najlepszym aktywem 2020 roku.

Od 12 marca rynki głównego nurtu gwałtownie spadły. Wśród nich znalazł się Dow, który stracił blisko 10%. Z dnia na dzień rysował czerwone świece osiągając ostatnie dno 23 marca.

Teraz już wiemy, że 13 marca okazał się najnowszym dnem dla BTC.

A może to jednak halving? „Nieee” (:))?

Czy rajd króla kryptowalut to długo wyczekiwana oznaka zbliżającego się halvingu? Zdania są podzielone.

Do trzeciego w historii podziału nagrody za wydobycie bloku w sieci Bitcoin pozostało 12 dni. Wielu analityków i obserwatorów rynku wiąże historyczne, przedhalvingowe okresy wzrostów właśnie z tym wydarzeniem.

Jeszcze przed wzrostami BTC, znany trader Joe007 został zapytany o to, czy jego zdaniem halving został już wliczony w cenę. Odpowiedział na to w dość sarkastycznym tonie:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

BitcoinBTCKurs Bitcoina
Komentarze (0)
Dodaj komentarz