Wielki test dla kryptowalut. Czy przetrwają nadchodzący kryzys?

Recesja zbliża się wielkimi krokami. Coraz więcej danych wskazuje na to, że nadchodzący kryzys dotknie nie tylko USA, lecz będzie miał zasięg globalny. To ogromny test dla kryptowalut – po raz pierwszy w historii będą miały styczność z globalnym kryzysem. Czy uda im się go przetrwać? A jeśli tak, to jak wyjdą z tej batalii – z tarczą, czy na tarczy?

Kryzys niemal pewny?

Portal Cointelegraph przytacza w tym artykule dane, które wskazują na to, że kryzys jest bardzo prawdopodobny. Jednak nie da się przewidzieć jego dokładnej daty. Wskazuje on 3 wskaźniki, które zwiastują nadchodzącą recesję:

  • Indeks dolara osiąga rekordowe wartości od 20 lat.
  • Luka między 2-letnimi i 10-letnimi obligacjami poszerzyła się do rekordowo wysokiego poziomu: -0,57%.
  • “Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych odnotowała 22 września najwyższy w historii poziom 2,36 biliona dolarów w ramach jednodniowych umów z odkupem odwrotnym.”

Do tego należy dołożyć rosnącą inflację. Aktualne, roczne odczyty CPI w USA są najwyższe od 1981 roku, czyli od ponad 40 lat. Z kolei stopy procentowe są najwyższe od ponad dekady.

Kryzys oznacza spadki na tradycyjnych rynkach. Są one już widoczne – indeks S&P 500 spadł o ponad 1000 dolarów od szczytów z końca 2021 roku. Natomiast indeks NASDAQ spadł z rekordowych 16 000 USD do niecałych 11 000 USD.

Całość uzupełnia kryzys energetyczny oraz napięta sytuacja Geopolityczna. Nie chodzi tu tylko o wojnę w Ukrainie, ale także napięcie na linii Pekin-Waszyngton.

Jak zareagują kryptowaluty?

Pozostaje pytanie jak na kryzys zareagują kryptowaluty. Tutaj możemy wyodrębnić dwa główne scenariusze. Zwolennicy kryptowalut uważają, że są to instrumenty finansowe chroniące przed inflacją. Uważają, że w długoterminowej perspektywie przyniosą one zyski. Natomiast najwięksi optymiści uważają, że inwestorzy szukający ochrony przed inflacją wybiorą kryptowaluty – to miałoby doprowadzić do hossy pomimo kryzysu.

Jednak jest także druga perspektywa. W niej kryptowaluty są traktowane jako aktywa wysokiego ryzyka. W tym scenariuszu inwestorzy chcą chronić swój kapitał i przede wszystkim stawiają na bezpieczeństwo. A w związku z tym kryptowaluty tracą na wartości.

Który scenariusz się spełni? Niestety na ten moment nie sposób przewidzieć jak zachowają się kryptowaluty w czasie recesji. Bo po raz pierwszy zmierzą się z globalnym kryzysem. Dlatego należy uważnie obserwować rynek i samodzielnie podejmować decyzje – będąc sceptycznym zarówno wobec nadmiernych optymistów, jak i  pesymistów.

Sprawdź również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

BitcoinBTCETHEthereumKryptowalutyUSA
Komentarze (0)
Dodaj komentarz