Przeglądany tag

Wolumen

Wolumen jest miarą ilości. W finansach to ilość określonego aktywa będącego przedmiotem obrotu w danym okresie. Wolumen jest kluczowym wskaźnikiem aktywności rynku i płynności. Oznacza to, że ​​często jest prezentowany obok informacji o cenach.

Za każdym razem, gdy przedmiotem obrotu jest kontrakt, musi istnieć kupujący i sprzedający, aby transakcja miała miejsce. Każda transakcja będzie miała wpływ na wolumen obrotu. Warto zauważyć, że liczba rzeczywistych transakcji nie jest podana w wolumenie obrotu, lecz liczona jest liczba aktywów będących w obrocie. Tak więc, jeśli pięciu kupujących kupi jedną akcję, wygląda to tak samo, jak gdyby jeden kupujący kupił pięć akcji.

Kiedy rynek jest określany jako „aktywny”, oznacza to, że wolumen obrotu będzie wyższy, a jeśli rynek jest określany jako „nieaktywny”, oznacza to, że wolumen obrotu będzie niższy. Wolumen obrotu jest zwykle wyższy, gdy na rynku występuje znaczna fluktuacja cen – może to być odpowiedź na doniesienia prasowe, ogłoszenia firm, ogłoszenia polityczne i tak dalej.

Wolumen może być używany do pomiaru akcji, obligacji, opcji, kontraktów terminowych, towarów, forex czy nawet kryptowalut. Najczęściej jednak jest używany w obrocie akcjami, gdzie pokazuje liczbę akcji, które są w obrocie.

Ponieważ wolumen oferuje dodatkowy wymiar podczas badania historii cen aktywów, jest popularnym narzędziem w analizie technicznej rynków. Pomaga określić siłę ruchów cenowych. Jeśli ruchowi cen towarzyszy proporcjonalny wzrost wolumenu, jest on postrzegany jako bardziej znaczący.

Każdy rynek lub giełda będzie śledzić swój własny wolumen i rozprowadzać dane do handlowców. Te raporty wolumenu zwykle pojawiają się raz na godzinę, ale są to tylko szacunki – aby uzyskać dokładne dane o wolumenie, inwestorzy muszą czekać do końca dnia.

Istnieją jednak inne sposoby określania wielkości rynku przez inwestorów, takie jak wolumen tickowy lub liczba zmian cen. Jeśli cena rynkowa szybko się zmienia, może to wskazywać na wysoki wolumen obrotu.