Przeglądany tag

Korelacja

Korelacja w branży finansowej i inwestycyjnej to statystyka, która mierzy stopień, w jakim dwa papiery wartościowe poruszają się względem siebie. W zaawansowanym zarządzaniu portfelem wykorzystywane są korelacje, obliczane jako współczynnik korelacji, którego wartość musi mieścić się w przedziale od -1,0 do +1,0.

W finansach korelacja może mierzyć ruchy akcji z indeksem odniesienia, takim jak S&P 500. Korelacja mierzy asocjację, ale nie pokazuje, czy x powoduje y lub odwrotnie, lub czy powiązanie jest spowodowane przez trzeci – być może niewidoczny – czynnik.

Korelacja pokazuje siłę związku między dwiema zmiennymi i jest wyrażana liczbowo przez współczynnik korelacji. Wartości współczynnika korelacji mieszczą się w przedziale od -1,0 do 1,0. Doskonała dodatnia korelacja oznacza, że ​​współczynnik korelacji wynosi dokładnie 1. Oznacza to, że gdy jedno zabezpieczenie przesuwa się w górę lub w dół, drugie porusza się krok po kroku w tym samym kierunku. Doskonała korelacja ujemna oznacza, że ​​dwa aktywa poruszają się w przeciwnych kierunkach, podczas gdy korelacja zerowa oznacza brak liniowej zależności w ogóle.

Na przykład fundusze inwestycyjne o dużej kapitalizacji mają zazwyczaj wysoką dodatnią korelację z indeksem Standard and Poor’s (S&P) 500 lub prawie pełną. Akcje spółek o małej kapitalizacji mają dodatnią korelację z indeksem S&P, ale nie jest tak wysoka lub wynosi około 0,8.

Jednak ceny opcji sprzedaży i ich bazowe ceny akcji będą miały tendencję do ujemnej korelacji. Opcja sprzedaży daje właścicielowi prawo, ale nie obowiązek, do sprzedaży określonej kwoty bazowego papieru wartościowego po z góry ustalonej cenie w określonych ramach czasowych. Kontrakty opcji sprzedaży stają się bardziej opłacalne, gdy cena akcji bazowych spada. Innymi słowy, wraz ze wzrostem ceny akcji ceny opcji sprzedaży spadają, co jest bezpośrednią i znaczną ujemną korelacją.

Menedżerowie inwestycyjni, handlowcy i analitycy uważają, że obliczanie korelacji jest bardzo ważne, ponieważ korzyści wynikające z redukcji ryzyka wynikające z dywersyfikacji zależą od tej statystyki. Finansowe arkusze kalkulacyjne i oprogramowanie mogą szybko obliczyć wartość korelacji.