Przeglądany tag

Haker

Haker komputerowy to ekspert, który wykorzystuje swoją wiedzę techniczną do osiągnięcia określonego celu lub pokonania określonej przeszkody w systemie komputerowym. Chociaż termin „haker” może odnosić się do każdego zdolnego programisty komputerowego, w kulturze popularnej został on skojarzony z „hakerem bezpieczeństwa”.

To ktoś, kto wykorzystuje swoją techniczną wiedzę dotyczącą błędów lub dziur w zabezpieczeniach (exploitów), aby włamać się do systemów komputerowych i uzyskać dostęp do danych, które w innym przypadku byłyby dla nich niedostępne. Organy ścigania czasami wykorzystują techniki hakerskie w celu zebrania dowodów dotyczących przestępców. Może to obejmować korzystanie z narzędzi służących anonimizacji (takich jak VPN lubdarknet) do maskowania swojej tożsamości online, podszywając się pod przestępców. Hakowanie i cyberataki były również wykorzystywane przez podmioty państwowe jako środki prowadzenia wojny cybernetycznej.

Odzwierciedlając dwa typy hakerów, istnieją dwie definicje słowa „haker”:

Zwolennik subkultury technologii i programowania;
ktoś, kto jest w stanie złamać zabezpieczenia komputera. Jeśli ktoś robi to w złośliwych celach, daną osobę można również nazwać crackerem.

Dzisiaj, powszechne użycie słowa „haker” odnosi się głównie do przestępców komputerowych, ze względu na użycie tego słowa w środkach masowego przekazu od lat 90. XX wieku. Obejmuje to to, co hakerski slang nazywa „script kiddies”, czyli włamywaniem się do komputerów za pomocą programów napisanych przez innych, z bardzo małą wiedzą na temat sposobu ich pracy. To użycie stało się tak dominujące, że opinia publiczna jest w dużej mierze nieświadoma istnienia różnych znaczeń.

W miarę rozpowszechniania się użycia związanego z bezpieczeństwem, pierwotne znaczenie stało się mniej znane. W popularnym użyciu oraz w mediach „intruzi komputerowi” lub „przestępcy komputerowi” są obecnie wyłącznym znaczeniem tego słowa. W społeczności entuzjastów komputerów (kultura hackerów) podstawowym znaczeniem jest pochlebny opis szczególnie błyskotliwego programisty lub eksperta technicznego. (Na przykład „Linus Torvalds, twórca Linuksa, przez niektórych uważany jest za hakera”).