Przeglądany tag

Finanse

Finanse definiuje się jako zarządzanie pieniędzmi. Obejmuje takie czynności, jak inwestowanie, pożyczanie, pożyczanie, budżetowanie, oszczędzanie i prognozowanie. Istnieją trzy główne rodzaje finansowania: osobiste, korporacyjne i publiczne / rządowe.

Najłatwiej zdefiniować finanse, podając przykłady działań, które one obejmują. Istnieje wiele różnych ścieżek kariery i zawodów, które obejmują szeroki zakres działań finansowych. Poniżej znajduje się lista najpopularniejszych przykładów:

 • Inwestowanie środków osobistych w akcje, obligacje lub certyfikaty inwestycyjne;
 • Pożyczanie pieniędzy od inwestorów instytucjonalnych poprzez emisję obligacji w imieniu spółki publicznej;
 • Pożyczanie pieniędzy ludziom poprzez udzielanie im kredytu hipotecznego na zakup domu;
 • Korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych Excel do budowania budżetu i modelu finansowego dla korporacji;
 • Oszczędzanie osobistych pieniędzy na wysokooprocentowanym koncie oszczędnościowym;

Istnieje wiele tematów, którymi zajmują się przedstawiciele branży finansowej. Poniżej znajduje się lista niektórych z najczęściej spotykanych tematów i zagadnień, z którymi można spotkać się w tej branży:

 • Stopy procentowe i spready
 • Rentowność (płatności kuponowe, dywidendy)
 • Sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych)
 • Przepływy pieniężne (wolne przepływy pieniężne, inne rodzaje przepływów pieniężnych)
 • Zysk (dochód netto)
 • Koszt kapitału (WACC)
 • Stopy zwrotu (IRR, ROI, ROA)
 • Dywidendy i zwrot kapitału
 • Akcjonariusze
 • Tworzenie wartości
 • Ryzyko i zwrot
 • Finanse behawioralne