Przeglądany tag

Europa

Europa, drugi co do wielkości z kontynentów świata, składa się z rozciągających się na zachód półwyspów Eurazji i zajmuje prawie jedną piętnastą całkowitej powierzchni lądowej świata. Graniczy od północy z Oceanem Arktycznym, od zachodu z Oceanem Atlantyckim, a od południa (z zachodu na wschód) z Morzem Śródziemnym, Morzem Czarnym i Morzem Kaspijskim. Wschodnia granica kontynentu (z północy na południe) biegnie wzdłuż Uralu, a następnie mniej więcej na południowy zachód wzdłuż rzeki Emba, kończąc się na północnym wybrzeżu Morza Kaspijskiego.

Europa cieszy się znaczną i długo eksploatowaną bazą zasobów w postaci gleby, lasów, morza i minerałów (zwłaszcza węgla).Na kontynencie, z wyłączeniem Rosji, mieszka mniej niż jedna dziesiąta całej populacji świata, ale generalnie jego mieszkańcy są dobrze wykształceni i wysoko wykwalifikowani. Europa ma również dużą gęstość zaludnienia, skoncentrowaną w regionach miejsko-przemysłowych. Coraz większy odsetek ludzi na obszarach miejskich jest zatrudnionych przy szerokim zakresie działalności usługowej, która zdominowała gospodarki większości krajów.

Niemniej jednak w przemyśle wytwórczym i rolnictwie Europa nadal zajmuje wybitne, jeśli niekoniecznie już dominujące, miejsce. Utworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w 1957 r. I UE w 1993 r. Znacznie wzmocniło współpracę gospodarczą między wieloma krajami kontynentu. O nieustających osiągnięciach gospodarczych Europy świadczy wysoki standard życia oraz sukcesy w nauce, technologii i sztuce.