Przeglądany tag

Decentralizacja

Decentralizacja to proces dystrybucji i rozpraszania władzy z dala od władzy centralnej. Większość istniejących obecnie systemów finansowych i rządowych jest scentralizowana, co oznacza, że ​​zarządza nimi jeden najwyższy organ, taki jak bank centralny lub aparat państwowy.

Podejście to ma kilka kluczowych wad, wynikających z faktu, że każdy organ centralny odgrywa również rolę pojedynczego punktu awarii w systemie: każda awaria na szczycie hierarchii, niezamierzona lub umyślna, nieuchronnie ma negatywny wpływ w całym systemie.

Bitcoin został zaprojektowany jako zdecentralizowana alternatywa dla i dlatego nie ma żadnego punktu awarii, co czyni go bardziej odpornym, wydajnym i demokratycznym. Podstawowa technologia, z użyciem której działa –  blockchain, umożliwia tę decentralizację, ponieważ oferuje każdemu użytkownikowi możliwość stania się jednym z wielu procesorów płatności w sieci.