Przeglądany tag

Bank Centralny

Bank centralny to instytucja, która zarządza walutą, podażą pieniądza i stopami procentowymi państwowej lub formalnej unii walutowej. Oprócz tego nadzoruje system bankowości komercyjnej. W przeciwieństwie do banku komercyjnego, banki centralne mają monopol na zwiększenie bazy pieniężnej w państwie. Kontroluje drukowanie waluty krajowej, która służy jako prawny środek płatniczy państwa.

Bank centralny działa również jako pożyczkodawca ostatniej instancji dla sektora bankowego w czasach kryzysu finansowego. Większość banków centralnych ma również uprawnienia nadzorcze i regulacyjne w celu zapewnienia stabilności instytucji członkowskich i zniechęcania ich do lekkomyślnego lub nieuczciwego postępowania.

Banki centralne w najbardziej rozwiniętych krajach są najczęściej instytucjonalnie niezależne od ingerencji politycznych.