Jan Nieuwenhuijs: „Banki centralne mogą wykorzystać rachunki rewaluacyjne złota wspierające budżety rządowe”

Jan Nieuwenhuijs, analityk firmy Gainesville Coins, zwraca uwagę, że banki centralne mogą wykorzystywać zapisy na swoich rachunkach rewaluacji złota, aby zamieniać je w kapitał, płacić za wydatki lub przenosić je do swoich odpowiednich papierów skarbowych.

Jak pisze Nieuwenhuijs, rachunki rewaluacyjne złota mogą być również wykorzystywane do anulowania obligacji rządowych utrzymywanych w bilansach banków centralnych w celu obniżenia długu publicznego.

Jan Nieuwenhuijs: „To księgowość banków określa zasady gry”

W przeszłości banki komercyjne mogły wymieniać pieniądz bazowy na aktywa banku centralnego w złocie po ustalonym parytecie. Baza monetarna reprezentowała fizyczne złoto. „Aż do 1971 r., kiedy to zrezygnowano z ostatnich pozostałości standardu złota. Od tego czasu rachunki banków komercyjnych – ale także rachunek rządowy i kapitał banków centralnych – są tylko liczbami” – czytamy w artykule Nieuwenhuijsa opublikowanym na stronach firmy Gainesville Coins.

I tak, CBX zarabia 10 milionów dolarów odsetek od krajowych obligacji rządowych, które posiada jako aktywa. Aby pobrać pieniądze (dochód) ze Skarbu Państwa, CBX obciąża rachunek rządowy i uznaje swój kapitał. Z kolei CBX musi zapłacić 10 milionów dolarów odsetek od rachunków banków komercyjnych – w celu ustalenia polityki pieniężnej banki centralne płacą odsetki od swoich zobowiązań ezerwowych. Odsetki te (koszt) są wypłacane przez CBX poprzez obciążenie jego kapitału i uznanie rachunków banków komercyjnych.Wszystkie inne równe, w tym przykładzie CBX wychodzi na zero ze swoich dochodów i wydatków.

Jak tłumaczy ekspert, w świecie rachunkowości banki centralne mogą przekształcać niezrealizowane zyski (GRA) w zrealizowane zyski (kapitał), ponieważ to ich księgowość określa, co jest pieniądzem bazowym. Z technicznego punktu widzenia nie ma przeszkód, aby banki centralne przenosiły zapisy z GRA do kapitału lub wykorzystywały je do pokrycia wydatków.Gdy środki trafią na rachunki banków komercyjnych, zwiększą one ilość pieniądza bazowego.

„Kiedy dokładniej zbadałem, jak działają banki centralne, zdałem sobie sprawę, że w przypadku braku narzuconych przez siebie zasad rachunkowości, wpisy GRA można przenieść do kapitału banku centralnego jednym naciśnięciem klawisza na klawiaturze. To tylko liczby. Tak długo, jak bilans banku centralnego pozostaje w równowadze – tasowanie pasywów tego nie zmieni – nie trzeba sprzedać ani jednej uncji złota, aby wykorzystać GRA do rozszerzenia kapitału” – twierdzi analityk.

Zobacz też: To niezły plan. Wydobędą z wraku statku złoto o wartości 20 mld dolarów

Złoto i jego rola

Nieuwenhuijs podkreśla, że rachunki rewaluacyjne walut obcych nie są wykorzystywane do uzupełniania kapitału banku centralnego, ponieważ takie niezrealizowane zyski mogą być tymczasowe. W przypadku rachunków rewaluacyjnych złota jest jednak inaczej. Złoto jest jedynym akceptowanym na całym świecie aktywem finansowym, którego nie można wydrukować. W rezultacie cena złota denominowana w walutach fiducjarnych zawsze rośnie w dłuższej perspektywie, stale zwiększając wielkość GRA.

Może Cię zainteresować:

Bank CentralnyJan NieuwenhuijsZłoto
Komentarze (0)
Dodaj komentarz