Meksyk: nowe przepisy sieją panikę wśród firm wydobywających srebro

Zmiany w meksykańskim kodeksie górniczym, które skutkowały utrudnieniem w udzielaniu firmom koncesji na wydobycie takich minerałów jak srebro, mogą skutkować falą sporów sądowych.

Meksyk jest obecnie największym na świecie producentem srebra – metalu, który z roku na rok zyskuje coraz bardziej na wartości ze względu na jego szerokim zastosowanie w panelach słonecznych, samochodach elektrycznych i sieciach telekomunikacyjnych 5G. Ponadto kraj ten jest znaczącym dostawcą miedzi i cynku, na które popyt ma wzrosnąć wraz z przejściem wielu państw na energię odnawialną. Łącznie meksykański sektor górniczy zatrudnia bezpośrednio i pośrednio ok. 2,5 mln pracowników.

Nie tylko srebro

Prezydent Meksyku Andrés Manuel López Obrador dąży obecnie do realizacji programu, który obejmuje przywrócenie kontroli państwa nad zasobami naturalnymi i coraz bardziej arbitralne interwencje rządu w gospodarkę. Wiele z podejmowanych przez niego działań zostało już zakwestionowanych w sądach.

Polityka Obradora wpłynęła m.in. negatywnie na stosunki z Kanadą. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że aż 70% zagranicznych firm wydobywczych w Meksyku stanowią firmy kanadyjskie.

Tymczasem Obrador nie zważając na nic wdraża swój program – w ostatnim czasie wstrzymał przyznawanie nowych koncesji wydobywczych i oskarżył magnatów górniczych o unikanie płacenia podatków i powodowanie szkód w środowisku naturalnym.

Reformy wydają się być najbardziej szkodliwe dla firm, które działają na rynku od niedawna, ponieważ utrudniają im uzyskanie nowej koncesji. – Dlatego też ci, którzy obecnie nie prowadzą działałności w Meksyku, mogą zastanowić się dwa razy przed wejściem na ten rynek – komentuje Joe Mazumdar, analityk biuletynu „Exploration Insights”.

Jednak główną obawą związaną z reformą górnictwa jest skrócenie okresu obowiązywania koncesji wydobywczych z 50 do 30 lat, z możliwością jednorazowego przedłużenia o 15 lat.

Zobacz też: Złoto idzie w górę dzięki amerykańskiej gospodarce

To może być prawdziwy „Meksyk”

Zgodnie z nowymi przepisami, firmy wydobywcze będą mogły uzyskać koncesje dopiero po publicznym przetargu przeprowadzonym przez meksykańskie ministerstwo gospodarki, co stanowi zmianę w stosunku do poprzedniej polityki, która przyznawała takie prawa pierwszemu wykwalifikowanemu wnioskodawcy starającemu się o zagospodarowanie danego obszaru.

Na dodatek wszystkie działania związane z poszukiwaniem złóż będą prowadzone przez Meksykańską Służbę Geologiczną. „To niedofinansowana agencja państwowa, której działania mogą sparaliżować prace wielu przedsiębiorstw” – uważają obserwatorzy rynku.

Może Cię zainteresować:

firmy wydobywczeGórnictwomeksykmetale szlachetneSrebrowydobycieZłoto
Komentarze (0)
Dodaj komentarz